— De siste månedene har brudd på kvinners og jenters grunnleggende rettigheter og friheter i Afghanistan – som allerede er de mest alvorlige og uakseptable i verden – økt kraftig, understreket menneskerettighetseksperter 25. november som er Den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner.

I en uttalelse som presset tilbake mot Talibans brudd, hevdet spesialrapportørene at kjønnsforfølgelse er en forbrytelse mot menneskeheten, som kan straffeforfølges under internasjonal lov.

«Fengselstilstander»

Mens jenter fortsatt er ekskludert fra videregående skole, har kvinner også blitt stoppet fra å bruke parker, treningssentre og andre offentlige steder – og, i minst én region, nylig forhindret fra å gå inn på deres universitet.

— Å forby kvinners tilgang til parker nekter også barn muligheten til fritid og mosjon, og deres rett til å delta i lek og rekreasjonsaktiviteter, påpekte ekspertene.

— Å begrense kvinner til hjemmene sine er det samme som fengsel, og vil sannsynligvis føre til økte nivåer av vold i hjemmet og psykiske helseutfordringer, sa de.

Bruker kjønn som våpen

Samtidig har Taliban-offiserer brutalt slått menn som har fulgt kvinner iført fargerike klær, eller uten ansiktsdekning.

De fjerner de kvinners og jenters handlefrihet ved å straffe mannlige slektninger for påståtte krenkelser av kvinner – og bruker det ene kjønnet mot det andre som våpen, ved å oppmuntre menn til å kontrollere atferden, antrekket og bevegelsen til kvinner og jenter i deres kretser.

— Vi er dypt bekymret for at slike handlinger har til hensikt å tvinge menn og gutter til å straffe kvinner og jenter som motsetter seg Talibans utsletting av dem, ytterligere frarøve dem deres rettigheter og normalisere vold mot dem, understreket uttalelsen.

Forsvar forsvarere!

Kvinnelige menneskerettighetsforkjempere som fredelig demonstrer mot økende restriksjoner for kvinner har i flere måneder blitt stadig mer målrettet, slått og arrestert.

3. november ble en pressekonferanse avbrutt og deltakere arrestert, inkludert aktivisten Zarifa Yaquobi, som – sammen med fire menn – fortsatt er fengslet av Talibans etterretningsavdeling.

Ekspertene uttrykte bekymring over velferden til de arresterte menneskerettighetsforkjemperne, og minnet Taliban om at «å arrestere mennesker for å utøve deres grunnleggende rettigheter er ulovlig og utgjør vilkårlig internering».

Oppfordrer Taliban til handling

Spesialrapportørene oppfordret de facto-myndighetene til å overholde alle internasjonale menneskerettighetsforpliktelser, og fullt ut gjennomføre menneskerettighetsstandarder – også alle jenters og kvinners rettigheter til utdanning, arbeid og deltakelse i det offentlige og kulturelle liv.

Ekspertene understreket også at Zarifa Yaquobi, og mennene som er internert sammen med henne, blir «umiddelbart og ubetinget løslatt», eller at Taliban offentlig oppgir årsakene til deres innsperring og tillater kontakt med deres familier og advokater.

Andre oppfordringer til handling var at Taliban skulle respektere de grunnleggende rettighetene til å samles uten trusler og angrep; oppheve proklamasjonen som straffer mannlige familiemedlemmer for antatte overtredelser av kvinner og jenter; åpne alle ungdomsskoler for jenter, og sikre deres fortsatt tilgang til universitetsutdanning; og fjerne alle restriksjoner fra tilgang til offentlige steder.

Internasjonale tiltak er nødvendig

Pressebriefing
Den norske FN-delegasjonen var vertskap for en pressebriefing med afghanske kvinnelige ledere ved FNs hovedkvarter 12. september 2022. Najiba Sanjar (til høyre), menneskerettighetsaktivist og feminist, orienterer reportere om situasjonen. Med seg har hun Naheed Farid (i midten), en afghansk parlamentariker, og Mona Juul (til venstre ved podiet), Norges FN-ambassadør i New York. Foto: UN Photo/Cia Pak

I mellomtiden ba ekspertene det internasjonale samfunnet om å kreve tilbakeskritt på kvinners restriksjoner og sikre respekt og beskyttelse av deres rettigheter – under alle diskusjoner med de facto-myndighetene.

I tillegg bør verdens ledere ta skritt for å etterforske og straffeforfølge de ansvarlige for kjønnsforfølgelse i passende internasjonale og ekstraterritoriale jurisdiksjoner. De burde øke støtten til afghanske menneskerettighetsforkjempere, spesielt kvinner og jenter, og også fremme og tilby trygge plattformer for kvinner å engasjere seg i beslutningsprosesser i landet.

Om ekspertene

Spesialrapportører og uavhengige eksperter er utnevnt av det Genève-baserte FNs menneskerettighetsråd for å undersøke og rapportere tilbake om et spesifikt menneskerettighetstema eller en landsituasjon. Stillingene er æresbevisninger og de får ikke lønn for sitt arbeid.

Klikk her for å se navnene på de som deltok i uttalelsen.

Lær mer

Vil du lære mer om tilstanden i Afghanistan? På vår konfliktside finner du alt du burde vite.

Hva menes med kvinners rettigheter og likestilling? På vår temaside finner du svaret.