FNs befolkningsfond (UNFPA) har lansert en appell på 113,7 millioner dollar for å møte kvinner og jenters behov i Afrikas horn. Finansieringen vil bli brukt til å oppskalere livreddende reproduktive helse- og beskyttelsestjenester, inkludert etablering av mobile og «vanlige» klinikker på steder som forskyvningssteder.

Mer enn 36 millioner mennesker i Etiopia, Somalia og Kenya trenger umiddelbar humanitær hjelp på grunn av tørken.

Sikring av kritiske tjenester

Konflikter, gresshoppeangrep og de langvarige virkningene av covid-19-pandemien forverrer effektene, og presser millioner til randen av sult.

— Ettersom matsikkerhetssituasjonen fortsetter å forverres, står kvinner og jenter overfor sult og andre alvorlige trusler mot deres helse, rettigheter og sikkerhet, sa Dr. Natalia Kanem, UNFPAs administrerende direktør.

— Vi må handle nå for å redde tusenvis av liv og gi kvinner og jenter den nødvendige støtten de trenger, og en sjanse til å bygge en bedre fremtid, understreket hun.

Tvunget til å søke mat

Tørken er Afrikas hornregion verste på fire tiår. Den ser ut til å fortsette langt inn i 2023, advarte FN-organisasjoner og deres humanitære partnere forrige uke.

Bare to distrikter i Somalia er i overhengende fare for hungersnød.

Rundt 1,7 millioner kvinner, menn og barn har blitt tvunget til å forlate hjemmene sine for å søke etter mat, vann og grunnleggende tjenester, ifølge UNFPA.

De fleste er mødre, som ofte ender opp med å gå i dager, eller til og med uker.

Lever i faresonen

Disse farlige reisene til fots øker kvinners sårbarhet for seksuell vold, utnyttelse og overgrep.

Allerede gjennomgripende kjønnsbasert vold øker, rapporterte UNFPA.

Ettersom familier står overfor desperate valg for å overleve, har rapporter om jenter som dropper ut av skolen, kjønnslemlestelse og barneekteskap blitt mer utbredt.

Bekymring for gravide

FN-organisasjonen sa at tilgang til grunnleggende helsetjenester, inkludert familieplanlegging og mødrehelse, har blitt alvorlig kompromittert.

Konsekvensene kan bli katastrofale, inkludert for de mer enn 892 000 gravide kvinnene som skal føde i løpet av de neste tre månedene.

Underernæring blant gravide og ammende kvinner er akutt, og øker risikoen for alvorlige, om ikke dødelige, graviditetskomplikasjoner, og det er ødeleggende rapporter om mødre som er for svake til å mate babyene sine.

Øker støtten

Oppfordringen tar sikte på å svare på de eskalerende behovene.

I tillegg til å sette opp mobile og stasjonære helseklinikker, vil UNFPA utplassere trente jordmødre til de anleggene som ligger i områder der behovene er størst.

I Somalia vil jordmødre være en nøkkelressurs for å levere integrerte reproduktive helse- og beskyttelsestjenester, sa FN-organisasjonen.

Andre planer inkluderer å øke samfunnets oppsøkende rekkevidde for levering av reproduktive helsetjenester, samt styrke henvisningssystemer for å sikre at gravide kvinner som opplever komplikasjoner kan få tilgang til akutt fødselshjelp.

«Safe spaces» for overlevende

UNFPA vil utvide trygge områder, eller «safe spaces», krisesentre, og hjelpelinjer, slik at kvinner og jenter som overlever kjønnsbasert vold får tilgang til medisinsk behandling og psykososial støtte.

Helsepersonell vil også bli opplært til å tilby integrerte reproduktive helse- og beskyttelsestjenester, inkludert for klinisk behandling av voldtekt.

Ytterligere planer involverer distribusjon av livreddende reproduktive helsemedisiner og forsyninger til helseinstitusjoner og sykehus, og å gi grunnleggende hygieneartikler, som sanitetsbind, til de som trenger det.