Et stort antall mennesker på flukt vil forbli fordrevne i flere tiår. Det melder FNs utviklingsprogram (UNDP) i en fersk rapport. Rapporten tar særlig for seg situasjonen til mennesker som er på flukt i eget land, en gruppe som også kalles internt fordrevne. Disse sliter ofte med å dekke grunnleggende behov, finne anstendig arbeid og stabile inntektskilder, ifølge UN News.

Behov for langsiktige løsninger

Klimaendringene vil sannsynligvis tvinge mer enn 216 millioner til å flytte fra hjemstedet sitt i løpet av de neste tiårene. Derfor mener UNDP at det må utvikles langsiktige løsninger for å hjelpe, særlig de internt fordrevne, som ofte marginaliseres i samfunnene sine.

— De internt fordrevne må få utøve sine fulle rettigheter som borgere, og få tilgang til viktige tjenester som helsetjenester, utdanning, sosial beskyttelse og jobbmuligheter, sa UNDP-sjef Achim Steiner i forbindelse med lanseringen av rapporten.

Krisen må på dagsorden i hele verden

Rapporten – Turning the tide on internal displacement: A development approach to solutions – oppfordrer til å sette flyktningkrisen på den internasjonale dagsorden.

Skal de internt fordrevne få det bedre, må alle land sikre lik tilgang til rettigheter og grunnleggende tjenester, fremme sosioøkonomisk integrasjon, gjenopprette sikkerhet og bygge sosial samhørighet.

Rapporten er basert på globale analyser av sitasjonen til 2 653 internt fordrevne i Colombia, Etiopia, Indonesia, Nepal, Nigeria, Papua Ny-Guinea, Somalia og Vanuatu.

En tredjedel av internt fordrevne sa at de hadde blitt arbeidsløse, mens nesten 70 prosent ikke har nok penger til å dekke familiens behov. En tredjedel rapporterte også at helsen deres hadde blitt dårligere etter at de flyktet.

Dataene ble samlet inn av Internal Displacement Monitoring Center (IDMC) mellom januar 2021 og januar 2022.