Som et svar på generaldirektør Guy Ryders rapport til konferansen, The least developed countries: Crisis, structural transformation and the future of work, tok hun for seg de økte forskjellene, med søkelys på at de minst utviklede landene sakker akterut. Vi i FN-sambandet har tidligere skrevet om en relatert rapport som ble publisert av ILO i april 2022.

— Dette er et felles, globalt ansvar, og vi må finne løsninger for å forebygge sosial urettferdighet, fattigdom og konflikt, sa ministeren i sitt innlegg.

Hun understrekte at Norge er en sterk tilhenger av FNs bærekraftsmål som plattform for nasjonal og internasjonal politikk, og trakk frem seks områder som regjeringen fokuserer ekstra på i sin politikk: ren energi, sult og matsikkerhet, sosial urettferdighet, kvinners rettigheter, humanitær bistand og smittsomme sykdommer.

Det haster mer enn noensinne å strebe mot oppnåelse av bærekraftsmålene, fortsatte hun. Mange land strever fortsatt med pandemien, og vi ser flere konflikter rundt om i verden, konflikter som medfører unødvendig lidelse og motgang. Hun trakk spesielt frem Russlands aggresjon mot Ukraina, som påvirker verdens befolkning og den globale økonomien. Matvare- og energiprisene øker, og de verdensomspennende finanssystemene er sårbare. Flom og tørke minner oss om et klima i forandring. Og som så mange ganger før, er det de fattigste og minst utviklede landene som rammes i størst grad.

Videre formidlet hun Norges historiske og fremtidige støtte til multilateralisme og ILOs arbeid for trepartssamarbeid og kollektive forhandlinger. Hun benyttet også anledningen til å takke avtroppende generaldirektør Guy Ryder for hans fremragende innsats gjennom ti år.