Velkommen til april-utgaven av Arbeidslivsnytt!

28. april hvert år markerer vi Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen. I dette nyhetsbrevet feirer vi beslutningen fra 2022 om å inkludere helse og sikkerhet på jobben som en grunnleggende menneskerettighet av Den internasjonale arbeidskonferansen. Vi retter også søkelyset mot hva som har skjedd for å forbedre sikkerheten i klesfabrikker i Bangladesh ti år etter Rana Plaza-tragedien.

Du finner også det siste om internasjonalt arbeidsliv – de siste rapportene og ratifikasjonene, en oppfordring fra ILO og IFAD om mer og bedre samarbeid rundt anstendig arbeid for ungdom på landsbygda i Afrika, og litt om ILOs arbeid for å støtte de landene som trenger det mest, de som er i en krisetid, men også de som jobber opp mot det grønne skiftet.

God lesning!

Visste du at HMS er en menneskerettighet?

Helse og sikkerhet på jobben er ikke valgfritt, men et krav. I 2022 ble et trygt og sunt arbeidsmiljø anerkjent som en grunnleggende menneskerettighet av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Les mer på fn.no →

Ti år siden Rana Plaza-tragedien

Kollapset av Rana Plaza-bygningen i utkanten av Dhaka 24. april 2013 førte til at 1 100 mennesker – de fleste klesarbeidere – mistet livet, og rettet et globalt søkelys mot sikkerhet på arbeidsplassen og arbeidstakerrettigheter i klesindustrien i Bangladesh. Foto: ILO/M. Crozet.

Artikkel: Rana Plaza-katastrofen ti år senere - hva har endret seg?

Ti år etter katastrofen har mye endret seg. I dag er industrien tryggere og kapasiteten til den bangladeshiske regjeringen til å overvåke overholdelse er mye sterkere. Men hvilke utfordringer gjenstår?

Les mer på ilo.org→

Podcast: Har det blitt mer sikkert for klesarbeidere etter Rana Plaza?

ILOs direktør for Bangladesh, Tuomo Poutiainen, deler sitt syn på hvordan sikkerheten i klessektoren har blitt bedre, utfordringene som gjenstår, og hva andre klesproduserende land kan lære av erfaringene fra Bangladesh.

Hør episoden på ilo.org→

De siste rapportene

Tilstrekkelig lønn og utbetaling av lønn på tiden er avgjørende for å sikre anstendig arbeid og sosial rettferdighet. Utallige familier og lokalsamfunn er avhengige av penger som migrantarbeidere sender hjem. Foto: ILO/Federica de Stefani.

Ny veiledning: Lønnsvern for migrantarbeidere

Mange migrantarbeidere lever med lønnsrelaterte overgrep, inkludert manglende betaling og forsinket utbetaling av lønn. Ny ILO-veiledning om lønnsbeskyttelse skisserer relevante internasjonale arbeidsstandarder.

Les mer på ilo.org→

Selv om ILO har lang erfaring med naturlige, økonomiske og globale helsekriser, var omfanget av koronaviruspandemien (covid-19) noe helt nytt og svært utfordrende. Organisasjonens styring og ressurser var under press. Foto: ILO/Fatma Cankara.

Rapport vurderer ILOs arbeid under covid-19-pandemien

Under pandemien måtte ILO til å finne nye måter å støtte sine trepartssamarbeidspartnere og bidra til den globale FN-responsen. En ny evalueringsrapport vurderer ILOs institusjonelle og politiske reaksjon de to første årene av pandemien.

Les mer på ilo.org →

ILO og IFAD oppfordrer til mer samarbeid

Et felles ILO/IFAD-arrangement viste til nylig lanserte sysselsettingsprosjekter for ungdom på landsbygda i Algerie, Côte d’Ivoire (Elfenbenskysten), Madagaskar og Malawi. Foto: ILO/Nadine Osseiran.

Anstendig arbeid for ungdom på landsbygda i Afrika

ILO og Det internasjonale fondet for landbruksutvikling (IFAD) samlet afrikanske representanter fra regjeringer, fagforeninger og arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere for å diskutere hvordan integrerte knutepunkter for landbruksvirksomhet kan støtte anstendige jobber for unge mennesker i regionen.

Les mer på ilo.org →

De siste ratifikasjonene

Flere land har ratifisert viktige ILO-konvensjoner i 2023. Foto: UNFCCC/Kiara Worth.

Frankrike er nå det 27. landet som har ratifisert ILO-konvensjon nr. 190, som handler om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet. — Ratifiseringen av konvensjon nr. 190 er et avgjørende øyeblikk for arbeidsretten og livene til folk i arbeid, spesielt kvinner, ettersom denne teksten er den første globale standarden som tar sikte på å eliminere alle former for vold og trakassering på jobben. Frankrike var en pådriver for vedtakelsen av denne konvensjonen og oppfordrer alle ILOs medlemsland til å ratifisere den, sa den franske arbeidsministeren Olivier Dussopt.

Norge
har ikke ratifisert denne konvensjonen enda, men Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte i mars et forslag om ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 190, og om endringer i arbeidsmiljølovens regelverk om trakassering til høring. Dette vil diskuteres på Stortinget i begynnelsen av juni.

Les mer på ilo.org→

Ny FN-resolusjon

En sosial- og solidaritetsøkonomi (SSE) er den grenen av økonomien som samler selskaper og organisasjoner som vil forene økonomisk aktivitet og sosial likhet – som for eksempel stiftelser og foreninger. Foto: ILO/M. Crozet.

Ny FN-resolusjon om sosial- og solidaritetsøkonomien

ILO ønsker velkommen en historisk resolusjon vedtatt av FNs generalforsamling om å fremme sosial- og solidaritetsøkonomien for en bærekraftig utvikling.

Les mer på ilo.org→

Om Arbeidslivsnytt

Dette er et nyhetsbrev fra FN-sambandet, les vår personvernerklæring.
Her kan du melde deg på Arbeidslivsnyhetsbrevet. Du kan når som helst avslutte ditt abonnement.
Redaktør for dette nyhetsbrevet er Ellen Sporstøl.
Har du tips til saker og gjestekommentarer til nyhetsbrevet?
Send oss en e-post merket nyhetsbrev om arbeidsliv.

Vår postadresse:
FN-sambandet
Storgata 33A
0184 Oslo