I dette nyhetsbrevet gir vi deg høydepunktene fra ILOs 349. styremøte, holdt i oktober-november, litt om nye og viktige samarbeid, og hva ILO har gjort den siste tiden i forskjellige deler av verden – også under Gaza-krisen. 

Vi retter også søkelyset mot de ferskeste rapportene, land som har ratifisert viktige ILO-konvensjoner i det siste, hvordan arbeidslivsparter her i landet har tatt grep, hva vi burde følge med på – ifølge advarsler fra FN – samt siste anbefalingene om anstendig arbeid for dem som jobber i innlandsvassdrag.

HØYDEPUNKTER FRA ILOS STYREMØTE

Koalisjonen vil samle ILOs trepartssamarbeidsparter – regjeringer, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner – internasjonale og regionale organisasjoner og finansinstitusjoner, bedrifter, akademia og ikke-statlige organisasjoner som er forpliktet til å støtte sosial rettferdighet. Foto: Chang Duong/Unsplash.

Streikeretten: ILO sender fortolkningsspørsmål til Den internasjonale domstolen

Norge støtter beslutningen tatt av ILOs styre om å be «verdens domstol» i Haag om å avklare spørsmål rundt streikeretten og ILO konvensjon nr. 87. Les mer på fn.no →

ILO-styret godkjenner global koalisjon for sosial rettferdighet

Koalisjonen vil øke multilateralt samarbeid og spille en nøkkelrolle i å fremme sosial rettferdighet. Les mer på ilo.org →

NYE SAMARBEID

Sammen med LO og NHO styrker Norge nå samarbeidet for anstendig arbeid internasjonalt, i utvalgte land som Colombia, Ghana, Tunisia og Vietnam. — Arbeidstakeres rettigheter er viktig i arbeidet vi gjør for å fremme menneskerettighetene. Her er trepartssamarbeidet helt sentralt, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Foto: ILO/M. Crozet.

Nytt samarbeid styrker anstendig arbeid internasjonalt

LO og NHO inngår en ny felles avtale for å fremme agendaen for anstendig arbeid internasjonalt. Prosjektet bidrar til å styrke innsatsen innen sosial dialog og arbeidstakerrettigheter, i tråd med Hurdalsplattformen. Avtalen ble signert 4. desember. Les mer på regjeringen.no →

ILO og UNIDO styrker samarbeidet

En oppdatert arbeidsordning har som mål å øke økonomisk vekst, anstendig arbeid, hardfør infrastruktur og bærekraftig industrialisering. Les mer på ilo.org →

ILO RUNDT OM I VERDEN

ILOs første situasjonsrapport om virkningen av den nåværende Israel-Hamas-konflikten på arbeidsmarkedet og levebrød i Det okkuperte palestinske territoriet viser enorme sysselsettingstap. Foto: UNRWA/Mohammed Hinnawi.

Gaza-krisen: Over 60 prosent av sysselsettingen har gått tapt siden starten på den nåværende konflikten

Minst 61 prosent av sysselsettingen, tilsvarende 182 000 jobber, har gått tapt på Gazastripen siden starten av den nåværende Israel-Hamas-krigen, ifølge ILO. Les mer på ilo.org →

Gaza-krisen: ILO lanserer appell på 20 millioner dollar for å støtte det palestinske arbeidsmarkedet

— Fiendtlighetene har resultert i – og fortsetter å føre til – både et tragisk tap av menneskeliv, og et enestående tap av levebrød, jobber, inntekt, virksomheter og sivil infrastruktur, sa ILOs generaldirektør Gilbert F. Houngbo på et møte med samarbeidspartnere holdt for å lansere appellen. Les mer på ilo.org →

ILO åpner kontor i Vanuatu. Les mer på ilo.org →

Elfenbenskysten (Côte d’Ivoire): FN-ekspert hyller fremskritt for å få slutt på barnearbeid. Les mer på ohchr.org → 

FERSKE RAPPORTER

Ny ILO-forskning viser at barn er en av befolkningsgruppene med størst risiko for systemiske sjokk forårsaket av klimaendringer. Foto: ILO/M. Crozet.

Klimaendringer øker barnearbeid

Klimaendringene øker forekomsten av barnearbeid, spesielt i landbruk – der 70 prosent av alt barnearbeid finnes. Les mer på ilo.org →

Den første globale rapporten om offentlige arbeidstjenester og overgangspolitikk

Offentlig arbeidsformidling har en sentral rolle i å reagere på kriser og sikre effektive og velfungerende arbeidsmarkeder. Den første globale ILO-rapporten om offentlige arbeidstjenester kaster lys over den siste utviklingen og trendene innen arbeidsformidling og aktiv arbeidsmarkedspolitikk. Les mer på ilo.org →

Ett av tre hudkreftdødsfall knyttet til jobber i friluft

Ny forskning viser at eksponering for UV-stråling er en viktig årsak til arbeidsrelaterte kreftdødsfall globalt. Les mer på fn.no →

Nesten 3 millioner mennesker dør hvert år av arbeidsrelaterte ulykker og sykdommer

ILO anslår også at 395 millioner arbeidere over hele verden pådro seg ikke-dødelige arbeidsskader. Les mer på ilo.org →

ILO understreker viktigheten av motstandsdyktige bedrifter i usikre tider

En fersk rapport understreker viktigheten av tilpasningsevne og strategisk planlegging – for å sikre arbeidsplasser og styrke økonomisk vekst. Les mer på fn.no →

— Å tette gap i barnehagepolitikk gir en høy avkastning på investeringen

Ny ILO-forskning har funnet en overbevisende grunn til å øke sosial investering og likestilling for å forbedre barneomsorgspolitikken – slik at den dekker alle barn fra fødsel til starten av grunnskoleutdanning. Les mer på ilo.org →

DE SISTE RATIFIKASJONENE

Flere land har ratifisert viktige ILO-konvensjoner i 2023. Foto: UNFCCC/Kiara Worth.
  • Ukraina ratifiserte ILO-konvensjon nr. 170 om kjemikalier 6. desember.
  • Rwanda ratifiserte ILO-konvensjon nr. 190 om vold og trakassering på arbeidsplassen 1. november.
  • Kongo ratifiserte en rekke ILO-konvensjoner 26. oktober. Dette inkluderer: konvensjon nr. 157 om opprettholdelse av sosiale sikringsrettigheter, konvensjon nr. 155 om o sikkerhet og helse i arbeidsmiljøet, konvensjon nr. 154 om kollektive forhandlinger, konvensjon nr. 151 om vern av organisasjonsretten og ordninger for fastsetting av arbeidsvilkår i offentlig tjeneste, konvensjon nr. 143 om ut- og innvandring under forhold som innebærer misbruk og om fremme av likhet i muligheter og behandling for utenlandske arbeidstakere (tilleggsbestemmelser), konvensjon nr. 129 om arbeidstilsyn i jordbruket, og den reviderte konvensjonen om arbeidssøkende inn- eller utvandrere (nr. 97).
  • Nord-Makedonia ratifiserte ILO-konvensjon nr. 190 om vold og trakassering på arbeidsplassen og konvensjon nr. 160 om arbeidsmarkedsstatistikk 20. oktober.
  • Italia ratifiserte en rekke ILO-konvensjoner og protokoller om HMS 12. oktober. Dette inkluderer: konvensjon nr. 187 om rammeverk til å fremme sikkerhet og helse i arbeidslivet, konvensjon nr. 155 om sikkerhet og helse i arbeidsmiljøet, samt 2002-protokollen til konvensjon nr. 155 om sikkerhet og helse i arbeidsmiljøet.
Fredag 6. oktober overleverte den norske FN-ambassadøren i Genève, Tormod Cappelen Endresen, ratifikasjonsdokumentet til ILO-konvensjon nr. 190. Her står han sammen med ILOs generaldirektør, Gilbert F. Houngbo. Foto: ILO.

Norge ratifiserer ILOs konvensjon om vold og trakassering på arbeidsplassen

Norge er det 33. landet som slutter seg til ILO-konvensjon nr. 190 – den første internasjonale avtalen som anerkjenner alles rett til et arbeidsliv fritt for vold og trakassering. Les mer på fn.no →

ARBEIDSLIVSPARTER TAR GREP

Utdanningsforbundet – én av FN-sambandets viktigste medlemsorganisasjoner – har sendt en klage til ILO om bruk av tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken. — Vi kan ikke akseptere at norske myndigheter svekker streikeretten, understreker Steffen Handal. Foto: Paul S. Amundsen/Utdanningsforbundet.

Lærerstreiken: Utdanningsforbundet klager til ILO om tvungen lønnsnemndbruk

De mener at grepene for å stanse streiken i fjor truer lærernes streikerett. Nå går de til ILO. — Vi kan ikke akseptere at norske myndigheter svekker denne retten, sier forbundet. talen som anerkjenner alles rett til et arbeidsliv fritt for vold og trakassering. Les mer på fn.no →

— Ukraina vil bli Europas største byggeplass. Norge bidrar med finansiering gjennom Nansen-fondet, og norske bedrifter har mye kompetanse og teknologi som våre ukrainske venner vil trenge, sier Idar Kreutzer, NHOs direktør for internasjonalt og digitalisering. Foto: OCHA/Matteo Minasi.

NHO vil bidra til Ukrainas gjenoppbygging

Europas største byggeplass vil by på både utfordringer og muligheter for norske bedrifter, og gjenoppbyggingen av Ukraina er allerede i gang. Medlemmer av NHOs ukrainanettverk viste fram hvordan norsk næringsliv kan bidra til Ukrainas gjenoppbygging på «ReBuild Ukraine» i Warszawa, 14.-15. november. Les mer på nho.no→

FN ADVARER!

Beskyttelse av sjøfolks rettigheter må styrkes, også fordi næringen forbereder seg på en digitalisert og lavkarbonisert fremtid, sa delegatene på den første felleskonferansen om sjøfolk, organisert av ILO og IMO. Foto: ILO/Bobot Go.

Mer må gjøres for å beskytte rettighetene til sjøfolk og fiskere

Den første felles høynivåkonferansen for sjøfolk organisert av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) anerkjente den sentrale rollen som sjøfolk og fiskere spiller i fremtidig global utvikling. Les mer på ilo.org →

Kontantstøtte for personer med nedsatt funksjonsevne er ikke nok

Bare én tredjedel av personer med alvorlig nedsatt funksjonsevne rundt om i verden mottar en uførerelatert ytelse. Utformingen av disse fordelene er ofte ikke i samsvar med internasjonale standarder. Les mer på ilo.org →

Gigafirmaene Amazon, DoorDash og Walmart fanger arbeidere i fattigdom, advarer rettighetsekspert

En FN-fattigdomsekspert oppfordrer sjefene av Amazon, DoorDash og Walmart til å ta tak i påstander om at lønningene hos de USA-baserte selskapene fanger arbeidere i fattigdom, og tvinger dem til å stole på hjelp fra myndighetene for å overleve. Les mer på UN News →

Universell sosial beskyttelse er nødvendig for pandemiforebygging, beredskap og respons

Nøkkelrollen til sosial beskyttelse i å støtte pandemiforebygging, beredskap og respons – og helse generelt – ble fremhevet på et høynivåmøte organisert av ILO og WHO. Les mer på ilo.org →

NYE ANBEFALINGER

Trepartssamarbeidspartnere for innlandsvassdrag-sektoren, som møttes for første gang på 30 år, ba også om styrking av arbeidstilsynssystemer om bord på fartøyer, innsamling og rapportering av sektorsysselsettingsdata og støtte til en rettferdig overgang i sektoren. Foto: Vince Gx/Unsplash.

Nye konklusjoner og anbefalinger legger til rette for anstendig arbeid i innlandsvassdrag

Regjeringer og representanter fra arbeidsgivere og arbeidstakere har blitt enige om konkrete tiltak for å forbedre leve- og arbeidsvilkårene for transportarbeidere i innlandsvassdrag og etablere like konkurransevilkår i sektoren. Les mer på ilo.org →

OM ARBEIDSLIVSNYTT

Dette er et nyhetsbrev fra FN-sambandet, les vår personvernerklæring.

Her kan du melde deg på Arbeidslivsnyhetsbrevet. Du kan når som helst avslutte ditt abonnement.

Redaktør for dette nyhetsbrevet er Ellen Sporstøl.

Har du tips til saker og gjestekommentarer til nyhetsbrevet?
Send oss en e-post merket nyhetsbrev om arbeidsliv.

Vår postadresse:
FN-sambandet
Storgata 33A
0184 Oslo