De siste årene har vi sett en faretruende trend der tilliten til demokratiet, til media og til internasjonale samarbeid svekkes og settes under press. På Arendalsuka inviterte FN-sambandet til panelsamtale om tillit i vår tid sammen med UNDP Oslo Governance Centre og Agder Fylkeskommune.

Hvordan skape tillit?

— Tillit er en naturlig egenskap hos mennesker. Da er det viktig at samfunnet legger til rette for den tilliten, sa biolog og forsker Dag Olav Hessen.

Hessen fikk støtte fra Arvinn Gadgil, Direktør i UNDP Oslo Governance Centre i at samfunnet og institusjonene spiller en viktig rolle i å skape og å opprettholde tillit mellom borgere på den nasjonale og internasjonale arenaen.

— Vi vet mye om hva det er som inspirerer tillit. Det er blant annet sårbarhet, åpenhet, inkludering og å reagere på det folk ønsker. Internasjonale aktører må bli flinkere til å forstå tillitsdynamikken og samspillet mellom myndigheter og befolkning, sa Gadgil.

En ny policy brief fra UNDP Oslo Governance Centre forklarer hvordan tillit til offentlige institusjoner må være til stede for at investeringer, innovasjon, handel og økonomisk vekst skal finne sted. Den gir en grundig redegjørelse for tillitsbegrepet og hvordan vi kan fremme tillit i offentlige institusjoner og politiske styringssystemer.

Tillit under press

Legitimiteten til offentlige institusjoner er avgjørende for å skape fredelige, inkluderende samfunn. Og ifølge ulike meningsmålinger har tilliten til offentlige institusjoner gått ned de siste tiårene. Økonomisk usikkerhet og koronakrisen kan bidra til dette forverres ytterligere ifølge en policy brief fra UN DESA.

— Etter 20 år i Afghanistan har vi ikke klart å skape det eneste som kanskje var viktig: Å skape tillit, sa konferansier og forfatter Mah-Rukh Ali.

Hun ba om refleksjoner fra paneldeltakerne for å forstå den pågående krisen i landet. Tidligere diplomat og FNs spesialutsending til Afghanistan, Kai Eide omtalte Afghanistan som “et usedvanlig komplisert land” der flere typer tillit er brutt.

— USAs håndtering av situasjonen var et tillitsbrudd og kom som et sjokk. Taliban fikk alt de ville uten å gi noe igjen. Hvorfor skjedde dette? Fordi menneskene følte at de ikke hadde noe å kjempe for. De hadde en president de følte ikke brød seg om noe annet enn egen makt, og dette hadde en effekt på hæren, forklarte han.

Dag O. Hessen forklarte tillitskrisen i landet gjennom biologens briller.

— I det meste av menneskehetens eksistens har vi levd i klansamfunn med små omgangskretser der folk har et personlig forhold. Når energitilførselen fra USA nå opphører går de tilbake til klansamfunnet. For å skape tillit må man ha en følelse av tilhørighet, at man sitter i samme båt. Når samfunnet bryter sammen går man ofte tilbake til mindre enheter, i dette tilfellet klansamfunnet, sa han.

Gjenopprette tilliten

FNs generalsekretær har advart om at mangel på tillit truer med å undergrave innsatsen med å oppnå bærekraftsmålene. Panelet reflekterte over hvordan tilliten i samfunnet kan gjenopprettes.

— Politikere må lytte mer og levere bedre. Uten dette er det vanskelig å se hvordan vi skal unngå protester, anarki og vold i gatene, sa Liv Tørres, direktør ved Pathfinders, på Universitetet i New York.

FNs sambandets generalsekretær Anne Cathrine da Silva understreket hvor viktig FN for Norge og internasjonalt for å løse globale utfordringer.

— Tillit er ikke noe som skapes, det må bygges. Norge er et bittelite land i den globale sammenhengen og vi er helt avhengige av FN for å kunne bygge tillit på internasjonalt nivå.

I år er det FNs år for fred og tillit der medlemslandene oppfordres til å fremme initiativ og invitere til dialog om hvordan vi kan fremme fredskultur og tillit.