Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) antar at hele 400 millioner fulle stillinger har gått tapt som følge av koronapandemien, bare i andre kvartal av 2020. For å sikre alle mennesker i verden grunnleggende sosial beskyttelse har organisasjonen regnet seg fram til at det trengs 1,2 billioner dollar (1 billion dollar er mer enn 9 tusen millioner – millioner norske kroner).

Mer enn halvparten av verdens befolkning har ingen form for slik beskyttelse i dag. Det betyr at de ikke har tilgang til legehjelp, sykepenger, arbeidsledighetstrygd, bolig, mat og skole selv om dette er grunnleggende menneskerettigheter, forankret i den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Mangelen på sosial beskyttelse er spesielt kritisk under koronapandemien hvor mange av de aller fattigste i verden har mistet levebrødet sitt.

Her kan du se hva lederen ILOs avdeling for sosial beskyttelse sier om situasjonen:

Flere sulter

De første konsekvensene av den ufattelige arbeidsløsheten og mangelen på sosiale sikkerhetsnett har begynt å gjøre seg gjeldende. Antallet mennesker i verden som sulter har økt de siste årene. En rekke FN-organisasjoner med organisasjonen for ernæring og landbruk, FAO, i spissen viser i den årlige rapporten The state of Food Security and Nutrition in the world 2020 at denne trenden startet i 2014 og at antallet underernærte i verden steg med 60 millioner mennesker mellom 2014 og 2019.

Denne negative spiralen som startet flere år før koronapandemien opplever nå en rask forverring. Rapporten antyder at pandemien alene kan føre til at så mange som 132 millioner flere mennesker havner i sult i 2020. Den slår fast at vi nå er på diametralt motsatt kurs enn den som trengs for å nå Bærekraftsmål 2 om å utrydde sult innen 2030.

Flere lever i ekstrem fattigdom

Tidligere denne måneden meldte Verdensbanken at antallet mennesker i verden som lever i ekstrem fattigdom nå øker kraftig etter å ha gått jevnt tilbake de siste 20 årene. Ekstrem fattigdom innebærer at man ikke får dekket helt grunnleggende behov som mat, klær og tak over hodet. Grensen for ekstrem fattigdom er satt til mindre enn 1,90 dollar om dagen. Verdensbankens foreløpige antakelse er at mellom 88 og 115 millioner mennesker vil bli presset ut i ekstrem fattigdom som følge av pandemien. Mellominntektsland som Nigeria og India ligger an til å bli særlig hardt rammet.