I anledning den internasjonale arbeiderdagen 1.mai, sa FNs organisasjon for arbeidsliv (ILO) at et arbeidsliv basert på frihet, likhet, sikkerhet og verdighet er nødvendig for å sikre økonomisk utvikling. Dessverre går det ikke i denne retningen for de minst utviklede landene (MUL-land).

ILOs rapport Present and Future of Work in the LDCs tar for seg utfordringer MUL-landene møter på veien mot full, produktiv sysselsetting og anstendig arbeid (bærekraftsmål 8.5). De strukturelle svakhetene i disse landene vil forverres hvis de ikke får ta del i den globale gjenoppbyggingen etter pandemien.

Gjelder 12 prosent av verdens befolkning

Det er for tiden 46 land på listen over MUL-land, og de dekker 12 prosent av verdens befolkning. Landene kjennetegnes av lave inntekter og ekstrem fattigdom, lavt utdanningsnivå, dårlig folkehelse og økonomisk og miljømessig sårbarhet. På listen finner vi land som Afghanistan, Tsjad, Liberia, Nepal og Jemen.

Ifølge rapporten er disse landenes sårbarhet et resultat av svak produktiv kapasitet, utilstrekkelig infrastruktur, begrenset tilgang til teknologi, samt svake institusjoner og sosiale beskyttelsessystemer. Arbeid i uformell sektor utgjør nesten 90 prosent av den totale sysselsettingen i MUL-landene.

Rapportens anbefalinger

Rapporten drøfter hvordan digitale teknologier kan være fordelaktig for MUL-land, spesielt de med store, unge befolkninger. Dessuten gir den en rekke politiske anbefalinger for en menneskesentrert gjenoppbygging som er inkluderende, bærekraftig og motstandsdyktig, blant annet:

  • øke og forbedre internasjonal bistand og samarbeide for å styrke MUL-landenes helsevesen og vaksinasjonsprogram, og for å unngå unødvendige restriksjoner og barrierer for handel og migrasjon.
  • styrke MUL-landenes institusjoner og sysselsettingspolitikk for å skape anstendige arbeidsplasser og forbedre klimatiltak på veien mot en grønnere økonomi.
  • styrke arbeidslivsinstitusjoner for å realisere grunnleggende rettigheter som organisasjonsfrihet og kollektiv forhandlingsrett.