Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Sikkerhetsrådet markerte 20-års jubileum for resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet

– Kvinners deltagelse er essensiell for at vi skal klare å bekjempe pandemien og sikre fred i verden, sa António Guterres da Sikkerhetsrådet møttes for å diskutere 1325-resolusjonen om kvinner, fred og sikkerhet.

De nordiske landene, Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island, fremhevet i sitt innlegg at de var særlig bekymret over økt seksualisert og kjønnsbasert vold mot kvinner som en direkte konsekvens av koronapandemien.

Valget i USA

I morgen skal amerikanerne velge hvem som blir president i landet de neste fire årene. En rekke kommentatorer og analyktikere har påpekt at valget vil ha stor betydning for fremtidens demokrati i USA. Mer fakta om dagens USA finner du her:

I dag: Internasjonal dag mot forbrytelser mot journalister

FNs generalsekretær António Guterres uttaler seg om hvor viktig det er at vi beskytter journalister. Han sier at angrep på journalister går ut over samfunnet som helhet.

FNs generalsekretær dypt bekymret over urolighetene i Nagorno-Karabakh

Guterres fordømmer volden i konfliktsonen og understreker at begge sider, ifølge humanitær folkerett, må gjøre absolutt alt de kan for å beskytte sivile og sivil infrastruktur i urolighetene. Guterres oppfordrer til fortsatt dialog mellom Armenia og Aserbajdsjan.

Utenriksminister Søreide deler bekymringen. – Vi er svært bekymret for rapporter om kamphandlinger og angrep i tettbefolkede områder som rammer sivile og setter humanitære hjelpearbeidere i fare, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide, i følge en pressemelding fra Utenriksdepartementet.

Andelen kvinner i lønnet arbeid har stoppet opp de siste 25 årene

Mindre enn halvparten av verdens kvinner er yrkesaktive, ifølge en ny rapport fra FNs avdeling for økonomiske og sosiale saker. Rapporten advarer mot at uforholdsmessig mye ubetalt hus- og omsorgsarbeid faller på kvinner, som følge av koronapandemien. Dette er en tilleggshindring mot kvinners deltakelse på arbeidsmarkedet.

Hva har skjedd med likestilling i verden de siste 25 årene?

The World’s Women 2020: Trends and Statisticssystematiserer og presenterer data og historier for å vise utvikling ogstatus for verdens kvinner 25 år etter at Beijing-plattformen trådte i kraft. Den analyserer likestilling mellom kjønnene på seks kritiske områder: befolkning og familieliv, økonomisk deltakelse og eiendom, makt og beslutningsmyndighet, vold mot kvinner og jentebarn og kjønnsdimensjonen av covid-19.

Hvilket land kan bli FNs 194. medlemsland?

Både verden og FN har endret seg siden 1945. Da FN ble grunnlagt for 75 år siden var det kun 51 medlemsland. I dag er det 193. Spørsmålet er da, hvis trenden fortsetter, hvilket land blir nr. 194? Kan det bli Kosovo, Vest-Sahara eller Skottland? Og hva står i veien for at Palestina og Taiwan eventuelt skulle bli det 194. medlemslandet i FN?

FN er tilbake med hjemmekontor

I FNs hovedkvarter i New York er smittetallene på vei opp, og i forrige uke testet fem mennesker fra ett av medlemslandenes delegasjoner positivt for covid-19. All møtevirksomhet i både Generalforsamlingen og Sikkerhetsrådet gjennomføres nå derfor over nett igjen, etter at situasjonen lenge så ut til å nærme seg normalen.