UNGA78: FN-sambandets guide til høynivåuken

Neste uke begynner årets viktigste politiske møteplass – FN generalforsamlings høynivåuke – der Norge stiller med en særlig sterk delegasjon ledet av statsministeren. Dette er det du absolutt burde få med deg. Les saken på fn.no.

Fred og sikkerhet

FN-sambandet gir deg ukens viktigste hendelser innenfor fred og sikkerhet. På mandag vil Generalforsamlingen avholde en debatt om Mali. Foto: UN Photo/Harandane Dicko.

Uken fremover i Sikkerhetsrådet:

I september har Albania presidentskapet i Sikkerhetsrådet. Månedens arbeidsprogram finner du her.

Mandag: Sikkerhetsrådet holder sitt månedlige møte om Jemen. Møtet er en lukket konsultasjon.

Tirsdag: Rådet møtes, på Russlands anmodning, for å diskutere «Trusler mot internasjonal fred og sikkerhet». Russland har bedt om et møte om forsyningen av vestlige våpen til Ukraina og andre faktorer som negativt påvirker utsiktene for å løse krisen i Ukraina.

Onsdag: Rådsmedlemmene skal, etter planen, stemme over et utkast til en resolusjon som fornyer mandatet til FNs etterforskningsteam for å fremme ansvarlighet for forbrytelser begått av Da'esh/ISIL (UNITAD) (i Irak). Sudan og FNs overgangsmisjon i UNITAMS, står også på agendaen.

Torsdag: Albania vil innkalle til en åpen debatt om «Advancing Public-Private Humanitarian Partnership». Møtet forventes å fokusere på hvordan man bedre kan koordinere mellom medlemslandene, den private sektoren, filantropier og andre humanitære aktører for å svare på humanitære kriser.

Fredag: Sikkerhetsrådet holder en åpen orientering om FNs misjon i Sør-Sudan (UNMISS). Det er planlagt lukkede konsultasjoner etter den åpne orienteringen.

Andre saker i Sikkerhetsrådet denne uka: Medlemmene av Rådet ventes å fortsette sine forhandlinger om et utkast til en resolusjon som godkjenner utplassering av en multinasjonal ikke-FN-styrke til Haiti, i lys av Kenyas kunngjøring i slutten av juli om at de ville være villig til å lede en slik styrke. Medlemmene vil også følge nøye med på utviklingen i Gabon, der president Ali Bongo Ondimba ble avsatt i et militærkupp 30. august.

Generalforsamlingen vil på mandag avholde en debatt om Mali. Frankrike og De forente arabiske emirater har lagt frem et utkast til en resolusjon som fornyer Malis sanksjonsregime og utvider mandatet til Mali-ekspertpanelet, men Russland la ned veto. Møtet holdes i samsvar med Generalforsamlingens resolusjon A/RES/76/262 av 26. april 2022, som fastsetter at presidenten for generalforsamlingen skal innkalle til et formelt møte i generalforsamlingen innen ti virkedager etter at det er nedlagt veto av et fast medlem av Sikkerhetsrådet.

Ukraina: Ikke lovlig grunnlag for russiske «såkalte valg» i de okkuperte områdene, sier FN. Les saken på UN News.

FNs fredsbevarende arbeid: Økende nasjonale splittelser «en formidabel utfordring». Les saken på UN News.

Sudan: Én milliard dollar trengs snarest for å støtte millioner på flukt fra konflikten. Les saken på UN News.

Demokrati

Et stemmelokale i Oslo sentrum, der tusenvis nå har lagt inn sin forhåndsstemme. 11. september er selve valgdagen i Norge. Foto: FN-sambandet.

Kronikk: Unge og det demokratiske problemet

Du har sikkert hørt det mange ganger før, men unge mennesker mellom 21-25 er de som er dårligst på å bruke stemmeretten sin. I år er det som kjent kommunestyre- og fylkestingsvalg, og igjen har det vært et stort fokus på unge. Det viser seg at førstegangsvelgere oftere stemmer ved valg, men så skjer det noe de neste tiårene som gjør at mange velger å la være. Det er et demokratisk problem, skriver Thomas Aarheim i FN-studentene i denne kronikken. Les saken på fn.no.

Menneskerettigheter

Ifølge UN Women har vi ikke kommet langt nok med å tette kjønnsgapet. Dette er et enormt hinder for å oppnå bærekraftsmålene. Foto: Samantha Sophia/Unsplash.

UN Women: Kjønnsgapet hindrer oppnåelse av bærekraftsmålene

En ny FN-rapport viser at over 340 millioner kvinner og jenter vil leve i fattigdom innen 2030 hvis dagens trender fortsetter. Les saken på UN News.

FN-eksperter: Folk av afrikansk avstamning står overfor «enorme utfordringer» i det offentlige

Mennesker av afrikansk avstamning møter enorme utfordringer i offentlige prosesser og institusjoner i mange land på grunn av systemisk rasisme, marginalisering og eksklusjon, ofte forankret i arven etter slaveri og kolonialisme. Les saken på OHCHRs sider.

Sri Lanka: Ansvarlighet er nøkkelen for fremtiden, ifølge FNs rettighetssjef. Les saken på UN News.

Iran: Utenriksministerens svar på spørsmål om religiøse minoriteter. Les saken på regjeringens sider.

Arbeidsliv

En ny ILO-rapport viser at 13 millioner mennesker lever med synshemming knyttet til jobbene sine, og at 3,5 millioner øyeskader skjer på arbeidsplasser hvert år. Foto: Harry Quan/Unsplash.

Hold øye med øyehelse på jobben

Rundt 13 millioner mennesker lever med nedsatt synsevne knyttet til yrkene sine, ifølge ILO og Den internasjonale organisasjonen for forebygging av blindhet (IAPB). Les saken på fn.no.

Matsikkerhet

I år må 10 millioner kvinner, menn og barn i Afghanistan klare seg uten WFPs mathjelp. Mer enn én tredjedel av befolkningen legger seg sultne hver kveld. FN-organisasjonen har, på grunn av en enorm finansieringsmangel, måttet kutte livsviktig mathjelp og matrasjoner over hele landet. Foto: UNOCHA-FAO/Liz Loh-Taylor.

Afghanistan: WFP tvunget til å kutte mathjelp for 2 millioner mennesker

Mathjelpen til to millioner kvinner, menn og barn i Afghanistan må kuttes senere denne måneden, advarer Verdens matvareprogram (WFP). Les saken på fn.no.

Tanzania: Norge lover ytterligere 30 millioner kroner for å styrke matsikkerheten. Les saken på UNCT Tanzanias sider.

Klima og miljø

En ny WMO-rapport viser at hyppigere hetebølger – forsterket av skogbranner og ørkenstøv på grunn av klimaendringer – fører til et kraftig fall i luftkvalitet og dårligere folkehelse. Foto: Dan Meyers/Unsplash.

FN-sjefen varsler om «klimasammenbrudd», fallende luftkvalitet

Hyppigere hetebølger fører til dårligere luftkvalitet og folkehelse, advarer Verdens meteorologiorganisasjon (WMO). Les saken på fn.no.

Verdens fremmede arter

— Dette er første gang verden får en samlet oversikt over alt vi vet om fremmede arter: hvilke arter de er, hvor de finnes, hva dette skyldes, hva de gjør med natur og mennesker, og ikke minst, hva vi kan og bør gjøre med dem, sier professor Vigdis Vandvik ved Institutt for Biovitenskap og Bjerknessenteret for klimaforsking, som har bidratt til å skrive skrevet Naturpanelets rapport. Les saken på NTBs sider.

Ny FN-rapport: Vinduet for å nå klimamålene «lukkes raskt». Les saken på UN News.

Marokko-jordskjelv: FN er klare til å støtte hjelpearbeidet. Les saken på UN News.

Norge har doblet klimafinansieringen fire år før fristen. Les saken på regjeringens sider.

Etiopia: Norge forlenger skogpartnerskapet. Les saken på regjeringens sider.

Utdanning

Mer enn 7 millioner gutter og jenter på flukt går ikke på skole, ifølge UNHCR. Foto: OCHA/Michele Cattani.

Verdensdagen for lese- og skriveferdigheter. Les saken på fn.no.

«Slå tilbake» mot skoleangrep, oppfordrer Guterres. Les saken på UN News.

UNHCR: Mer enn 7 millioner barn på flukt går ikke på skolen. Les saken på UN News.

Utvikling

Generalsekretær i FN-sambandet, Catharina Bu, under lanseringen av bærekraftsmålene på sørsamisk og lulesamisk i Snåsa i fjor. Foto: FN-sambandet

Skolefolk fra hele Norge samles i Alta

Hvordan kan kunnskap om den samiske kulturarven fungere som en brobygger for fred? Det er det store spørsmålet lærere og rektorer fra hele Norge skal møtes i Alta for å diskutere i neste uke. Les saken på fn.no.

Kronikk: En samisk løsning på verdens utfordringer?

Kan kunnskap om den samiske kulturarven bli en brobygger for fred? Sitter samer og andre urfolk med nøkkelen til en mer bærekraftig verden? Mye tyder på at svaret på disse spørsmålene er ja. I alle fall om man skal lytte til FNs generalsekretær. Les saken i Nordnorsk debatt.

FN i en skiftende verden: Norge bidrar til nytenkning

FN-sjefen vil se bedre resultater på bakken og mer fokus på fremtiden. For å sikre at FN-organisasjoner er effektive, teknologikyndige og slagkraftige må tilnærmingen tilbakestilles. Les saken på fn.no.

Merk deg! Kommende arrangementer

 • 6.–15. september: Seilas fra Ålesund til Trondheim, der 100 unge fra hele verden seiler på Statsraad Lehmkuhl langs norskekysten, arrangert av FN-sambandet, Sparebank1 SMN og WFUNA. FN-sambandet deltar på ungdomskonferanse og innovasjonscamp for videregående elever i Trondheim Spektrum i regi av MOT, Ungt entreprenørskap, FN-sambandet og Sparebank1 SMN 15. september. Les mer her.
 • 11.–15. september: UNECEs bærekraftsuke. Les mer her.
 • 11. september – 13. oktober: Den 54. sesjonen av FNs menneskerettighetsråd. Les mer her.
 • 12. september: Lansering av den globale rapporten om bærekraftig utvikling 2023. Les mer her.
 • 13. september: Lansering av den første globale rapporten om synergiene mellom klima og bærekraftsmålene. Les mer her.
 • 13.–15. september: Nasjonal konferanse for UNESCO-skoler i Alta og Kautokeino. Les mer her.
 • 15. september: UNDP/UD-arrangert seminar om Demokratistyrking: Norges rolle i afrikansk utvikling. Les mer her.
 • 15. september: Lansering av Norges femte nasjonale handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet. Les mer her.
 • 18.–19. september: UNGA toppmøte om bærekraftsmålene. Les mer her.
 • 19.–26. september: UNGAs hoveddebatt. Les mer her.
 • 20. september: UNGA toppmøte om klimafinansiering. Les mer her.
 • 20. september: UNGA klimaambisjonstoppmøte. Les mer her.
 • 20. september: UNGA toppmøte om pandemiforebygging, beredskap og respons. Les mer her.
 • 21. september: UNGA forberedende ministermøte for «Fremtidens toppmøte» i 2024. Les mer her.
 • 21. september: UNGA toppmøte om universell helsedekning. Les mer her.
 • 22. september: UNGA toppmøte om kampen mot tuberkulose. Les mer her.

Fra FN-kalenderen

12. september: FNs dag for sør-sør-samarbeid

15. september: Internasjonal dag for demokrati

16. september: Internasjonal dag for bevaring av ozonlaget

17. september: Verdens pasientsikkerhetsdag

18. september: Internasjonal likelønnsdag

21. september: Internasjonal fredsdag

23. september: Den internasjonale dagen for tegnspråk