FN-sjef ber om bredere representasjon i Sikkerhetsrådet

António Guterres’ initiativ til en omfattende reform av FN, har fått bred støtte. Nå understreker også presidenten i FNs generalforsamling, Volkan Bozkir, viktigheten av at FN og Sikkerhetsrådet reflekterer dagens virkelighet.

— Det er viktigere enn noen gang at FN og Sikkerhetsrådet kan jobbe effektivt og egnet for formålet til organisasjonen slik at vi er i stand til å levere på best mulig måte til de vi jobber for, sa Bozkir i et møte FNs generalforsamling forrige uke.

Les hele saken

FN-rapport: Straffefrihet i Sri Lanka bidrar til nye grove menneskerettighetsbrudd

FN publiserte i forrige uke en ny rapport som advarer om Sri Lankas mangelfulle rettsforfølgelse av tidligere menneskerettighetsforbrytere. Ifølge rapporten, øker dette i betydelig grad risikoen for nye menneskerettighetsbrudd. Rapporten viser en alarmerende trend for det siste året, som inkluderer økt straffefrihet, militarisering, etnonasjonalistisk retorikk, og trusler mot sivilsamfunnet.

Les mer om rapporten

Krigsforbryter sendes til ICC

FN-ekspert for Den sentralafrikanske republikk (SAR), Yao Agbetse, sier at å overføre krigsforbryteren Mahamat Said Abdel Kani til Den internasjonale straffedomstolen (ICC) sender et viktig signal til andre militsledere, og til andre som tjerner på omfattende straffefriheten i SAR.

Les FNs uttalelse om nyheten

Ti konflikter å følge i 2021

Vi tar med oss en rekke vanskelige konflikter inn i 2021, slik som koronapandemien og den økonomiske krisen som følger i kjølevannet. I tillegg er disse ti konfliktene verdt å følge med på i 2021, ifølge International Crisis Group:

 1. Afghanistan
 2. Etiopia
 3. Sahel
 4. Venezuela
 5. Libya
 6. Somalia
 7. Jemen
 8. USA – Iran
 9. Russland – Tyrkia
 10. Klimaendringer

Informasjon om verdens konflikter finner du på fn.no

Se film om konfliktene på crisisgroup.org

FN-rapportør: EU må fornye seg for å vinne kampen mot fattigdom

FNs spesialrapportør for ekstrem fattigdom og menneskerettigheter, Olivier De Schutter, avsluttet sin offisielle tur til EUs institusjoner på fredag. Hans konklusjon var at EU må vise mot og revurdere sin sosialøkonomiske politikk, hvis unionen skal leve opp til sine forpliktelser om å utrydde fattigdom.

Les hele uttalelsen på ohchr.org

Trygve Lies 75 års-jubileum

01. februar er det 75 år siden norske Trygve Lie ble valgt som FNs første generalsekretær i 1946. Lie brukte mye tid på å etablere FN som organisasjon, og hadde ansvaret for å bygge hovedkvarteret i New York. FNs observatørkorps ble også opprettet under hans ledelse. Generalsekretæren ledet også FN gjennom flere vanskelige politiske konflikter, blant annet i Midtøsten og under Korea-krigen.

Lie kalte stillingen som FNs øverste sjef for verdens vanskeligste jobb. Han gikk av 1953.

Les om hva jobben som FNs generalsekretær innebærer på fn.no

Koronaviruset: FN advarer mot økende fattigdom og en tapt generasjon

I fjor forsvant 114 millioner jobber som følge av koronapandemien. Nå advarer Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) mot en tapt generasjon, ifølge den sjuende utgaven av ILO Monitor «COVID-19 and the world of work”.

Les hele saken på fn.no

Unio har ekstra høye forventninger til årets kvinnekommisjon

Bare FNs Generalforsamling samler flere mennesker i FN hovedkvarter enn de årlige møtene i Kvinnekommisjonen (CSW -The Commission of the Status of Women). Sist kommisjonen møttes fysisk i 2019, var 9000 sivilsamfunnsaktører akkreditert for å delta på mer enn 600 ulike arrangement, i tillegg til de offisielle FN-møtene.

Som i fjor, vil også kommisjonsmøte, som avholdes fra 15. – 26. mars, bli digitalt.

Unio har i et brev til kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) bedt om at Norge er offensive under forhandlingene og på bakgrunn av koronapandemien prioriterer følgende tema:

 • Arbeidsliv – likestilling og deltakelse i samfunnet handler om økonomisk likestilling. Kvinners rett til produktiv og anstendig arbeid (decent work) må fremmes.
 • Utdanning – likestilling og deltakelse i samfunnet handler om kunnskap og utdanning.
 • Bekjempe vold og trakassering i arbeidslivet.

Les mer på unio.no

Verdens kreftdag

Verdens kreftdag er en årlig markering med formål om å styrke den globale kampen mot kreft. I forkant av dagen vil EU den 3. februar presentere sin «EU Beating Cancer Plan», som skal adressere kreftrelaterte ulikheter mellom medlemsstatene, samt fremlegge tiltak for å støtte, koordinere og styrke innsatsen i kampen mot kreft.

Følg EUs lansering av kreftplanen 3. februar kl 12:00