FN-topper advarer Sikkerhetsrådet mot terrortrusselen fra IS

Vladimir Voronkov, FNs antiterrorsjef, advarte FNs sikkerhetsråd om at trusselen fra IS er økende, og orienterte om terrorgruppens aktivitet i Midtøsten, Asia og Afrika. Han advarte mot faren for økende radikalisering og rekruttering til terrorgrupper som følge av covid-19 og den påfølgende sosioøkonomiske krisen. Han oppfordret medlemsland til å hente hjem statsborgere som er strandet i Irak og Syria. Sjefen for FNs antiterrorkomité, Michele Coninsx, sa at pandemien er verdens største utfordring og at den har forverret underliggende utfordringer og trusselbildet.

Sikkerhetsrådet skal diskutere tilgang til koronavaksiner

Onsdag skal FNs sikkerhetsråd diskutere utfordringene med å sikre tilgang til covid-19 vaksiner i ulike deler av verden, et tema som kan gjøre uenighetene i rådet mer fremtredende.

FN-granskning dokumenterer krigsforbrytelser i Mali

En FN-granskning dokumenterer grove menneskerettsbrudd og krigsforbrytelser i Mali som skal ha pågått over flere år. Rapporten anklager alle partene i konflikten for å ha begått overgrep, inkludert det franske militæret, lokale militser og den maliske hæren. Et av funnene i rapporten er at de franske styrkene ofte har handlet uavhengig av FN-troppene og den maliske hæren, og at de er medskyldige i at mange sivile har omkommet i luftangrep.

Øst-asiatiske økonomier bidrar til bedring i verdensøkonomien

Vekst i øst-asiatiske økonomier og handel mellom utviklingsland hjelper verdensøkonomien på beina igjen etter covid-19, ifølge FNs handelsorganisasjon (UNCTAD). Eksport av varer fra Øst-Asia økte med 12% i fjerde kvartal 2020 sammenliknet med året før. Import av varer økte med 5%, ifølge UNCTAD rapporten.

Syria: FN-rapportører ber Norge ta tilbake egne borgere fra syriske flyktningleirer

En rekke av FNs spesialrapportører har samlet seg bak en oppfordring til Norge og 56 andre land, og ber dem om å ta imot sine egne borgere som er i flyktningleirene Al Hol og Roj nord i Syria. De understreker at det haster fordi sikkerheten og den humanitære situasjonen i leirene forverres. Det bor nå over 64 000 mennesker i leirene, for det meste kvinner og barn.

Palestina: FN-rapportør håper ICC kan sette en stopper for Israels straffefrihet 

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har konkludert med at domstolen har jurisdiksjon i de okkuperte palestinske områdene. FNs spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen der, Michael Lynk, ønsker denne konklusjonen velkommen. Han sier at verden lenge har latt Israel bryte folkeretten uten å stilles til ansvar for det.

FNs globale undersøkelse: Her er resultatene

Hvilke håp og bekymringer for framtiden preger verdens befolkning? For å få svar på dette, og som en del av markeringen FN 75 år, gjennomførte FN i 2020 en global undersøkelse. 1,2 millioner mennesker fra 195 land har svart på spørsmål om deres håp, tanker og frykt for fremtiden, og om hvordan vi kommer til å håndtere utfordringer som pandemi, klimakrise, krig og konflikt i årene som kommer.

Av 2023 innsendte svar i Norge, der åtte av ti er under 30 år, svarer 71% av respondentene at det er klimaendringene som er den største trusselen. Mens 90% av de norske respondentene mener samarbeid er viktig for å nå FNs bærekraftsmål, mener 56% at dette samarbeidet har blitt enda viktigere etter covid-19.

Etter pandemien kan den digitale økonomien gi nye arbeidsmuligheter for personer med funksjonshemminger

Den raskt voksende digitale økonomien har ført til endringer som kan bidra til at funksjonshemmede får en mer likestilt adgang til arbeidslivet. Men de samme endringene kan også gjøre det enda vanskeligere. En ny rapport fra ILO og den spanske stiftelsen ONCE drøfter hvilke forhold som må være til stede for å lykkes med en ny inkluderingsstrategi.

Seniorrådgiver Andrew P. Kroglund i Atlas-alliansen sier dette om rapporten:

«Den nye ILO-rapporten er en interessant påminnelse om at vi lever i en tid der nye muligheter skapes. Det er derfor viktig at også norske arbeidsgivere er beviste på at den digitale økonomien må være tilgjengelig for alle. Det betyr at vi må tilrettelegge for nødvendige hjelpemidler og stimulere til at alle kan få sjansen til å delta i det nye digitale arbeidsmarkedet, både i sør og i nord»

LO og FN reagerer sterkt på militærkuppet i Myanmar

ILO ber Myanmar om å respektere organisasjonsfriheten og gjenopprette demokratiet. I en pressemelding uttrykker ILOs generalsekretær, Guy Ryder, dyp bekymring over situasjonen i landet etter at den demokratisk valgte ledelsen er avsatt. Ryder oppfordrer de militære lederne som har tatt makten, om å sikre offentlig ansatte og arbeideres rett til fritt å organisere seg og demonstrere. Uten å bli utsatt for vold eller trusler.

Også FNs spesialrapportør på menneskerettighetssituasjonen i Myanmar, Tom Andrews, er forferdet over maktmisbruket sikkerhetsstyrkene bruker overfor demonstranter i landet. Andrews minner om at hverken politi eller militært personell, uavhengig av rang, har lov til å bruke unødig makt. Å følge ordre fra en overordnet fratar ingen ansvar for overgrep.

Det norske bærekraftsbiblioteket på FNs nettsider

Sustainable Development Goals Book Club er opprettet for å formidle forståelse for FNs bærekraftsmål gjennom skjønnlitteratur, og Norge har laget sin variant.

Bærekraftsbiblioteket er et opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler for barn i alderen 6 – 12 år. Det består av boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan. Dette er et samarbeid mellom mange barnelitterære aktører, og sekretariatet ligger hosNorsk barnebokinstitutt.

Så langt finnes bokklubber på FNs seks offisielle språk, i tillegg til indonesisk og norsk. Brasil, Portugal og Afrika lanserer sine bokklubber senere i 2021.