FNs 75 årsjubileum

Lørdag 24. oktober markeres FN-dagen og FNs 75 år-jubileum over hele verden. I Norge og i andre land setter koronapandemien en stopper for mange av de tradisjonelle markeringene. Men om det blir færre barnetog og FN-flagg i Norges gater, skal dagen likevel markeres over hele landet, også digitalt. Så langt har over 10 000 skolelever meldt seg på til den helt spesielle feringen, som vil foregå fredag 23.oktober.

– Det er veldig engasjerende å se at så mange ungdommer ønsker å markere FN-dagen selv om vi ikke kan møtes fysisk, sier FN-sambandets generalsekretær Anne Cathrine da Silva.

Det blir også debatt om FNs bærekraftsmål i usikre tider på Litteraturhuset i Oslo og skolekonferanse med tema: Hvordan sikre at fremtidens skole gir handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling?

Krever stans i bruk av klasebomber i Nagorno-Karabakh

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, krever beskyttelse av sivile, mens konflikten mellom Armenia og Aserbajdsjan eskalerer. Hun oppfordrer partene å bli medlem av konvensjonen om klaseammunisjon. Bachelet sier også at de hatefulle ytringene fra alle partene i konflikten, er avhumaniserende og må opphøre.

Sult brukt som våpen i Sør-Sudan

FNs menneskerettighetsråd slår fast i en rapport at sult er brukt bevisst som våpen i borgerkrigen i Sør-Sudan, der opp mot 7,5 millioner mennesker trenger humanitær hjelp som en følge av krigen. Rapporten viser hvordan både styresmaktene og styrker fra opposisjonen har benyttet utsulting av sivile som ledd i krigføringen, noen ganger også som straff for områder som ikke har «tatt side» i konflikten.

Et eget panel fra FNs menneskerettighetsråd har gransket hendelser i borgerkrigen i Sør-Sudan mellom 2017-2018. Rapporten er den første i sitt slag, som slår fast at sult blir brukt direkte som våpen i krig. Tidligere i oktober ble det klart at Verdens matvareprogram (WFP) får Nobels fredspris for 2020 for sitt arbeid på dette feltet.

WHO frykter økning i tuberkulosedødsfall

Verdens helseorganisasjon (WHO) varsler at umiddelbar handling og finansiering er nødvendig i den videre globale kampen mot tuberkulose, der globale mål mest sannsynlig ikke vil bli nådd.

Verdensbanken: – Gjeldsreduksjon for de fattigste landene er viktig fordi de trenger å se lys i tunellen

Det sa presidenten i Verdensbanken, David Malpass, under bankens årlige møte med Det internasjonale pengefondet (IMF) 13. oktober. Koronapandemien har gjort at de fattigste landene har desperat behov for hjelp.

Ny rapport: The World's Women 2020

Tirsdag lanserer FNs statistikkavdeling den omfattende statistikkrapporten “The World’s Women 2020: Trends and Statistics (WW2020)”

Rapporten kommer hvert femte år og analyserer kvinners levekår og situasjon, over hele verden. Rapporten ser på framgangen som er gjort innen likestilling og styrking av kvinner og jenters stilling fra 1995 til i dag.

Verden trenger å styrke innsamling av data og samarbeid om statistikk for å håndtere covid-19, og for å oppnå FNs bærekraftsmål

19. -21. oktober holdes UN World Data Forum, et toppmøte der mer enn 5 000 statistikere og andre fagpersoner fra over hundre land vil møtes for å finne innovative løsninger for en bærekraftig utvikling.

Å bedre datainnsamling globalt, forbedre samarbeid rundt indikatorer for bærekraftsmålene og styrke finansieringen for dette arbeidet, er hovedmål for årets forum.

Bekjempelsen av covid-19 har vist oss hvor viktig det er med systemer og samarbeid for innsamling av globale data. Forumet aktualiserer hvordan vi kan samkjøre data for å overvåke og slå tilbake pandemien på best mulig måte.

Det er fremdeles store utfordringer i innsamling av statistikk i mange land. Bekjempelse av covid-19 har vist hvor viktig det er med systemer og samarbeid for innsamling av globale data. Forumet aktualiserer hvordan en kan samkjøre data for å overvåke og slå tilbake pandemien på best mulig måte.

Israel og Libanon forhandler om maritim grense og økonomisk sone

Forrige uke startet forhandlinger mellom Libanon og Israel. Målet med forhandlingene er for landene å bli enige om hvor deres maritime grense og økonomiske sone strekker seg. Forhandlingene ledes av FNs egne utsendinger og USA. Etter det innledende møtet uttalte en talsperson for FNs generalsekretær António Guterres seg optimistisk på vegne av utsendingene, og fortalte om videre forhandlinger i slutten av måneden.

I over tretti år har landene vært uenige, og disputten har vokst spesielt etter at Israel begynte å utvinne olje i Middelhavet. Israel og Libanon er fremdeles offisielt i krig, og Libanon frastår fra å anerkjenne Israel som stat.

FNs oppfordring til shippingbransjen og nasjonale myndigheter

FN oppfordrer shippingbransjen og nasjonale myndigheter om å gjøre noe med den kritiske situasjonen 400 000 sjøfolk befinner seg i på grunn av covid-19.