Halvveis til 2030 og deadline for bærekraftsmålene: Hvor er vi, hva gjør vi?

For akkurat åtte år siden ble 2030-agendaen og de 17 bærekraftsmålene vedtatt av FNs generalforsamling. Nå som vi har kommet midtveis trenger vi kanskje å gå en liten runde med oss selv. Les saken på fn.no.

Uka fremover i Generalforsamlingen:

Mandag 18. september: Toppmøte om bærekraftsmålene.

Tirsdag 19. september: Toppmøte om bærekraftsmålene og åpning av hoveddebatten.

Onsdag 20. september: Hoveddebatten, klimaambisjonstoppmøte, toppmøte om pandemiforebygging, beredskap og respons, og toppmøte om utviklingsfinansiering.

Torsdag 21. september: Forberedende ministermøte for «Fremtidens toppmøte» i 2024. Hoveddebatten (det er trolig at Norges innlegg, som i år vil bli holdt av statsminister Jonas Gahr Støre, kommer sent på torsdag), og toppmøte om universell helsedekning.

Fredag 22. september: Hoveddebatten, toppmøte om kampen mot tuberkulose.

Lørdag 23. september: Hoveddebatten.

Tirsdag 26. september: Hoveddebatten.

Du kan lese mer om hva som skjer, dag for dag på fn.no.

Fred og sikkerhet

Bærekraftsmål 16 handler om å fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer. Foto: FN-sambandet.

Uka fremover i Sikkerhetsrådet:

I september har Albania presidentskapet i Sikkerhetsrådet. Månedens arbeidsprogram finner du her.

Onsdag: Sikkerhetsrådet vil holde en høynivådebatt om å «Opprettholde formålene og prinsippene i FN-pakten gjennom effektiv multilateralisme: Fred og sikkerhet i Ukraina». Albanias statsminister Edi Rama er ventet å lede møtet, og generalsekretær António Guterres vil orientere.

Torsdag: Rådet vil holde en uformell dialog på høyt nivå med representanter fra De arabiske staters liga.

Huitfeldt: —Tragisk for begge parter at det ikke er etablert en palestinsk stat. Les saken på regjeringens sider.

Ukraina: FN fordømmer «brutalt og nådeløst» havneangrepsmønster. Les saken på UN News.

Ukraina: Norge bidrar med én milliard kroner til Verdensbankprosjekter på sivil infrastruktur og gjenoppbygging. Les saken på regjeringens sider.

Regjeringens handlingsplan om kvinner, fred og sikkerhet (2023-2030). Les saken på regjeringens sider.

Menneskerettigheter

Bærekraftsmål 10 handler om å redusere ulikhet i og mellom land. Foto: FN-sambandet.

Iran: Trakassering og hevn mot Mahsa Aminis familie fortsetter

Trakassering av kvinner og jenter fra iranske myndigheter har økt ett år etter landsomfattende protester i kjølvannet av Mahsa Aminis dødsfall i varetekt, ifølge et uavhengig FN-etterforskningsorgan. Les saken på UN News.

«Overoppfyllelse» av ensidige sanksjoner skader menneskerettighetene. Les saken på UN News.

Overgrep mot eldre: Rettighetsekspert ber om tiltak. Les saken på UN News.

Saudi-Arabia: På tide å oppheve dødsstraff for dissens i sosiale medier, ifølge FN-eksperter. Les saken på UN News.

Sudan: Norske innlegg i interaktiv dialog med FNs høykommissær for menneskerettigheter. Les saken på regjeringens sider.

Arbeidsliv

Bærekraftsmål 8 handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Foto: FN-sambandet.

Hva må til for å sikre anstendig arbeid for alle?

FNs bærekraftsmål 8 om anstendig arbeid for alle er det eneste bærekraftsmålet som samler sosiale, økonomiske og miljømessige målsetninger, og har en innvirkning på oppnåelsen av alle de andre målene. En ny ILO-analyse av fremgang på mål 8 finner at mye fortsatt må gjøres, spesielt når det gjelder sosiale og miljømessige spørsmål. Rapporten gir også politiske anbefalinger for å få fart på fremgangen. Les saken på ILOs sider.

Matsikkerhet

Bærekraftsmål 2 handler om å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk. Foto: FN-sambandet.

Ny nasjonal dialog om bærekraftige matsystemer

Bærekraftige matsystemer er sentralt for å nå FNs bærekraftsmål. På veien dit inviteres alle FNs medlemsland til å rapportere på status for deres nasjonale arbeid med bærekraftige matsystemer. Det er viktig at alle aktørene i de ulike leddene i matsystemet møtes; matprodusenter, grossister og forbrukere. Regjeringen arrangerer derfor nasjonal dialog om bærekraftige matsystemer 20. oktober. Les saken på regjeringens sider.

De første kornskipene ankommer Ukraina via ny rute. Les saken hos BBC News.

«Blomstrende» økonomier» avgjørende for å utrydde sult og fattigdom, sier WFP-sjefen. Les saken på UN News.

WFP: Bistandskutt kan tvinge ytterligere 24 millioner til randen av hungersnød. Les saken på UN News.

Tanzania: Norge investerer i klimasmart landbruk. Les saken på regjeringens sider.

Helse

Bærekraftsmål 3 handler om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Foto: FN-sambandet.

Kritisk å bevare verdighet og folkehelse: Håndtering av omkomne under kriser

Verdens helseorganisasjon (WHO) og Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde halvmåneforeninger (IFRC) understreker den kritiske betydningen av å bevare de dødes verdighet – i kjølvannet av naturkatastrofer i Libya og Marokko. Les saken på UN News.

Utdanning

Bærekraftsmål 4 handler om å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. Foto: FN-sambandet.

UNRWA: Endelig skolestart for palestinske barn i Yarmouk-leiren

For første gang på elleve år kan palestinske barn på flukt sette seg på skolebenken i Syrias Yarmouk-leir. Les saken på fn.no.

Afghanistan: Taliban kan reversere det uakseptable forbudet mot jenters utdanning. Les saken på ECWs sider.

Utdanning i 2023

OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren sammenligner medlemslandene på blant annet bruk av ressurser til utdanning, deltagelse i utdanning og resultater av utdanning. Les saken på regjeringens sider.

Klima og miljø

Bærekraftsmål 13 handler om å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Målet er å begrense den globale temperaturstigningen til godt under 2 grader celsius. Foto: FN-sambandet.

Flommen i Libya: Tusenvis har mistet livet, mange er fortsatt savnet

FN-organisasjoner og partnere trapper opp katastroferesponsen i nordøstlige områder i Libya etter ekstreme nedbørsmengder forårsaket ødeleggende flom og tap av menneskeliv. Les saken på fn.no.

Jordskjelv i Marokko: Hva gjør FN?

Sent på kvelden 8. september ble Marokko rammet av det dødeligste jordskjelvet på flere tiår. Så langt har rundt 2 900 kvinner, menn og barn mistet livet. Hva gjør FN? FN-sambandet forklarer. Les saken på fn.no.

WMO: Klimaendringer undergraver nesten alle bærekraftsmålene. Les saken på WMOs sider.

COP28: Eide får viktig oppgave fram mot klimatoppmøtet i desember. Les saken på regjeringens sider.

Forurensning, klimaendringer og tap av biodiversitet truer i Nord-øst-Atlanteren. Les saken på regjeringens sider.

Utvikling

Bærekraftsmål 1 handler om å utrydde alle former for fattigdom i hele verden. Foto: FN-sambandet.

Mer enn 330 millioner barn lever i ekstrem fattigdom rundt om i verden

Ett av seks barn lever på mindre enn 23 norske kroner om dagen, ifølge en ny rapport fra FNs barnefond (UNICEF) og Verdensbanken. Les saken på UN News.

Er du FN-sambandets nye administrasjonssjef?

Bærekraftsmål 17 handler om å styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling. Foto: FN-sambandet.

Ledig stilling som administrasjonssjef i FN-sambandet

Vi søker etter en administrasjonssjef som ønsker å være med på å utvikle vår organisasjon og lederkultur, og bidra til en stabil økonomisk drift som vil gjøre at vi når våre mål. Les jobbannonsen og finn ut hvordan man kan søke på fn.no.

Merk deg! Kommende arrangementer

 • 11. september–13. oktober: Den 54. sesjonen av FNs menneskerettighetsråd. Les mer her. På mandag 18. september vil Den internasjonale kommisjonen for menneskerettighetseksperter for Etiopia, ved OHCHR, lansere kommisjonens siste rapport til Menneskerettighetsrådet.
 • 18. september: Den internasjonale domstolen (ICJ) holde offentlige høringer om de foreløpige innvendingene som er reist av Russland i saken om påstander om folkemord under folkemordskonvensjonen. Les mer her.
 • 18. september: Lansering av UNICEF-rapporten «Putting Child Rights at the Center of the 2030 Agenda». Les mer her.
 • 18.–19. september: UNGA toppmøte om bærekraftsmålene. Les mer her.
 • 19. september: Lansering av WHOs 2023-utgave av den globale hypertensjonsrapporten. Les mer her.
 • 19.–26. september: UNGAs hoveddebatt. Les mer her.
 • 20. september: UNGA toppmøte om klimafinansiering. Les mer her.
 • 20. september: UNGA klimaambisjonstoppmøte. Les mer her.
 • 20. september: UNGA toppmøte om pandemiforebygging, beredskap og respons. Les mer her.
 • 20.–23. september: Globalt forum for reiselivsøkonomi, arrangert av UNWTO. Les mer her.
 • 21. september: UNGA forberedende ministermøte for «Fremtidens toppmøte» i 2024. Les mer her.
 • 21. september: UNGA toppmøte om universell helsedekning. Les mer her.
 • 22. september: UNGA toppmøte om kampen mot tuberkulose. Les mer her.
 • 22. september: Seminar arrangert av PRIO om fortid som vedvarer: Perspektiver fra Irak og Palestina. Les mer her.
 • 25. september: Seminar arrangert av NUPI og UD om klima og grønn vekst i Afrika: Hvor viktig er privat sektor? Les mer her.

Fra FN-kalenderen:

18. september: Internasjonal likelønnsdag

21. september: Internasjonal fredsdag

23. september: Den internasjonale dagen for tegnspråk

26. september: Internasjonal dag for total avskaffelse av atomvåpen

27. september: Verdens turismedag

28. september: Den internasjonale dagen for tilgang til informasjon

29. september: Verdens hjertedag

29. september: Internasjonal sjøfartsdag

29. september: Den internasjonale dagen mot matsvinn

30. september: Internasjonal oversettelsesdag