Sikkerhetsrådet

Kenya har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i oktober

Mandag: Sikkerhetsrådet har et møte med land som bidrar med personell til den fredsbevarende styrken i Vest-Sahara (MINURSO).

Tirsdag: Kenya arrangerer en åpen debatt med navnet “mangfold, statsbygging og søken etter fred”. Kenyas president Uhuru Kenyatta skal lede møtet, og FNs generalsekretær skal orientere Sikkerhetsrådet.

Onsdag: Briefing og konsultasjoner om MINURSO.

Torsdag: Orientering og konsultasjoner om Jemen. Sikkerhetsrådet skal også stemme over en resolusjon som forlenger mandatet til FNs integrerte kontor i Haiti (BINUH) og ha et møte om Colombia.

Fredag: Briefing om situasjonen i Kosovo. Det er også et uformelt Arria-møte om Haiti denne dagen. Denne uken skal Sikkerhetsrådet også fortsette forhandlingene om en resolusjon om beskyttelse av utdanning i konflikt på initiativ fra Niger og Norge.

Haitis toppdiplomat ba FNs sikkerhetsråd om hjelp med å håndtere gjengkriminaliteten i landet. Gjengrelatert vold har ført til at over 19 000 haitiere har måttet forlate hjemmene sine de siste månedene. Les saken på Al-Jazeera.

52 land oppfordrer FNs medlemsland til å beskytte intersex-rettigheter

Den 4. oktober skrev 52 land, deriblant Norge, under en felles uttalelse som oppfordrer alle medlemslandene i FNs menneskerettighetsråd til å beskytte intersex-personers rettigheter. Seksuelle- og kjønnsminoriteter, LHBTQI+ er ikke nevnt i FNs bærekraftsmål. Likevel mener FN at å sikre skeives rettigheter er avgjørende for å nå målene.

Les saken på fn.no

Aktuelle rapporter og arrangementer

  • Hele 14% av verdens korallrev døde mellom 2009 og 2018 som følge av økende temperaturer i havet, ifølge en ny FN-rapport. Det er større enn alle Australias korallrev kombinert. Les saken på UN News.
  • Ulikhet i såkalt multidimensjonal fattigdom blant etniske grupper er gjennomgående høy i mange land. Ifølge en ny studie fra UNDP, som har analysert fattigdom i 109 land med til sammen 5,9 milliarder mennesker, lever 1,3 milliarder mennesker i multidimensjonal fattigdom. Dette innebærer blant annet mangel på mat og vann, helse og dårlige boforhold. Les saken på UN News.
  • En ny rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) understreker behovet for betraktelig høyere investeringer i global helse. Mange av WHOs medlemsland rapporterte at deres tiltak for å ivareta befolkningens mentale helse ikke oppfylte kravene i internasjonale og regionale menneskerettsinstrumenter. Les saken på UN News.
  • Mandag 11. oktober starter FN-toppmøtet om trusler mot biologisk mangfold (COP15) i Kunming, Kina. I forkant av COP15 har Naturhistorisk museum i Storbritannia lansert et online verktøy som gjør det mulig for offentligheten, journalister og politikere å se hvordan plante- og dyrelivet har endret seg over tid i ulike deler av verden. Les mer her.
  • 9. november: Digitalt PRIO-arrangement om Sikkerhetsrådet og sivilsamfunnsrepresentanter gjennom tidene. Registrer deg her.

Å ta i bruk eksisterende systemer for finansiering kan få fart på gjenoppbyggingen etter covid-19

En mer ambisiøs strategi for å finansiere en mer inkluderende og bærekraftig gjenoppbygging etter pandemien er gjennomførbar, ifølge ny forskning fra ILO. Rapporten viser helt konkret hvordan Det internasjonale pengefondet og multilaterale utviklingsbanker kan mobilisere betraktelig mer utviklingsbistand til utviklingsland over de neste årene. Dette kan reversere ulikhetene mellom land som følge av hvordan de har taklet effektene av pandemien.

Les mer på ILO sine nettsider.