Kan Vietnam samle Sikkerhetsrådet for å stanse blodbadet i Myanmar?

Vietnam har presidentskapet i FNs sikkerhetsråd denne måneden. Landet har tidligere sagt at det vil være en brobygger mellom de mektige landene i Sikkerhetsrådet, men kan landet klare å samle medlemslandene til en sterk reaksjon på volden i Myanmar? Les saken på Pass Blue og bli bedre kjent med Vietnams FN-ambassadør Dang Dinh Quy.

EUs utenrikspolitiske sjef, Joseph Borell, mener Russland og Kina stikker kjepper i hjulene for en internasjonal respons på konflikten.

FNs sikkerhetsråd: Seksuell vold i konflikter under lupen

Denne uken tar Sikkerhetsrådet opp seksuell vold i konflikter, og FNs spesialrepresentant for seksuell vold i konflikt, Pamela Patten, skal orientere Sikkerhetsrådet.

Et spørsmål Sikkerhetsrådet er opptatt av er hvordan de kan sørge for at resolusjonene om seksuell vold implementeres og hvilke virkemidler de bør ta i bruk for å få til dette.
Bekjempelse av seksuell vold og beskyttelse av sivile i konflikt er et tema Norge prioriterer i Sikkerhetsrådet.

Opposisjonslederen i Hviterussland ber Norge ta opp landsituasjonen i Sikkerhetsrådet

I et møte med ambassadørene fra Canada og flere europeiske land ba opposisjonslederen Svyatlana Tsikhanouskaya Norge og Estland om å ta initiativ til en høring om volden i Hviterussland i Sikkerhetsrådet og muligheten for en fredelig løsning på krisen.

Hvordan blir en fredsbevarende styrke til?

De fleste av oss har gjennom ulike arenaer tilegnet oss kunnskap om FNs fredsbevarende styrker. Det som trolig er ukjent for mange, er hvordan disse styrkene blir til. Hvem er det egentlig som bestemmer hvor og når en fredsbevarende styrke skal utplasseres?

29. mai markeres den internasjonale dagen for fredsbevarende personell, for å hylle alle dem som har deltatt i FN-styrker, og for å minnes alle dem som har mistet livet som FN-soldater.

I år har FN-sambandet valgt å sette fokus på dette. Våre sosiale medier vil i uke 15 vies til hyllest av, og opplysning om fredsbevarende personell.

I dag starter FNs årlige forum for finansiering av bærekraftsmålene

Temaet for det årlige forumet er finansiering av bærekraftig utvikling og gjenoppbygging i kjølvannet av den globale covid-19 pandemien. Forumet arrangeres an FNs økonomiske og sosiale råd 12. – 15. april.

Sudan: FN er sjokkert over voldsutviklingen i Darfur

-Vi er forskrekket over økningen i voldsbruken mellom masalitfolk og arabiske grupper i Vest-Darfur, skriver talspersonen for FNs høykommissær for menneskerettigheter i en pressemelding.

Minst 87 personer har dødd, flere enn 191 skadet, og tusenvis er tvunget til å forlate sine hjem. FN etterlyser fortgang i å stille de skyldige til ansvar, både for disse og tidligere voldshandlinger.

Gjeld, korona og utdanning

I følge en nylig utgitt rapport (COVID-19 and the Looming Debt Crisis: Protecting and Transforming Social Spending for Inclusive Recoveries fra UNICEF, viser data at 1 av 8 land bruker mer penger på gjeld enn på utdanning, helse og beskyttelse til sammen.

-Pandemien har forårsaket en global utdanningskatastrofe som må tas tak i umiddelbart for å forhindre at COVID-19-generasjonen blir en tapt generasjon, sier UNICEFs leder, Henrietta Ford, i en kommentar til rapporten.

Korona og lesing

Ifølge en ny studie COVID-19 interruptions to learning - final, gjennomført av UNESCO, sliter nå langt flere barn med lesing enn før koronapandemien. Dette skyldes stengte skoler og mangel på undervisning. Før pandemien viser tall fra studien at 460 millioner barn slet med å lese. Dette har det siste året økt med over 20% og i dag har antallet økt til 584 millioner barn.

ILO advarer mot pandemiens konsekvenser for helsearbeideres mentale helse

Helse- og omsorgsarbeidere verden over har i over et år har stått i første rekke i kampen mot koronapandemien. Det antas at ti prosent av de smittede er helsearbeidere. Mange jobber lange vakter, uten nødvendig hvile og med frykten om at de tar med smitte hjem til sine nærmeste. I tillegg møter mange trusler, vold og trakassering når de utøver arbeidet sitt. Den store belastningen kan ha alvorlige konsekvenser for den mentale helsen deres, og for helseberedskapen i de enkelte land.

ILOs generaldirektør vil styrke det formelle arbeidslivet i Syria

Generaldirektøren, Guy Ryder, oppfordrer til å bruke arbeidslivet som et sentralt virkemiddel i den humanitære bistanden til Syria og nabolandene. I en nylig tale fremhevet han anstendig arbeid og et forutsigbart levebrød som de viktigste tiltakene for å gjenoppbygge samfunnet og fremme fred.

Verdenshandelen forventes være raskt på fote etter igjen pandemisjokket

Verdens handelsorganisasjon, WTO, forventer en rask, men ujevn gjenoppretting av handelen i verden etter fallet som følge av pandemien. Forventingene er styrket etter en raskere oppgang enn forventet siste halvdel av 2020.

Lovforslag vil fremme menneskerettighetene i næringslivet

Regjeringen har lagt fram et nytt lovforslag som pålegger store norske selskaper å vurdere risikoen for menneskerettighetsbrudd i tilknytning til egen virksomhet, i leverandørkjeder og hos forretningspartnere.