FNs sikkerhetsråd

Kenya har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i oktober.

Mandag: Åpen orientering og lukkede konsultasjoner om Haiti. Det vil også være en orientering om Syria og kjemiske våpen denne dagen.

Tirsdag: Åpen orientering og lukkede konsultasjoner om Den fredsbevarende operasjonen i Den demokratiske republikken Kongo og sanksjoner. Det vil også være en orientering om FNs fredsbevarende styrke på Golanhøydene.

Onsdag: Briefing om den syvende FN-rapporten om håndvåpen og lette våpen. Det vil også holdes et møte om FNs politistyrke denne dagen.

Torsdag: I dag møtes Sikkerhetsrådets antiterrorkomité. Den uformelle arbeidsgruppen om dokumentasjon og andre prosedurale spørsmål møtes for å diskutere implementeringen av notat 507 om Sikkerhetsrådets arbeidsmetoder.

Fredag: Uformelt arria-møte om situasjonen i Hviterussland etter forespørsel fra Estland.

Kenya vil forsøke å styre debatten i Sikkerhetsrådet til å handle om store utfordringer i Afrika som våpensmugling, etniske identiteter og relasjoner mellom FN og regionale blokker under sitt presidentskap. Les mer om hva som skjer i Sikkerhetsrådet denne måneden.

FNs spesialutsending for Syria, Geir O. Pedersen orienterte Sikkerhetsrådet om situasjonen i Syria og mener tiden er moden for å presse på for å få fortgang i den politiske prosessen i landet. Les saken på UN News.

Guterres har en plan for hvordan verden skal komme seg videre etter pandemien

FNs generalsekretær skisserer nye tiltak for anstendig arbeid og fattigdomsbekjempelse i møte med den økende ulikheten. Les mer på fn.no.

Aktuelle rapporter og arrangementer

  • Verdens helseorganisasjon (WHO) har lansert sin første globale strategi for å bekjempe hjernehinnebetennelse. Mer enn 200.000 mennesker kan reddes hvert år dersom rådene blir fulgt. Les saken på UN News.
  • FNs kvinneorganisasjon (UN Women) har lansert en ny rapport som tar for seg hvordan vi ligger an til å fremme likestilling gjennom arbeidet med å oppnå hvert av de 17 bærekraftsmålene. Les saken på SDG Knowledge Hub.
  • I en ny rapport til FNs generalforsamling advarer generalsekretæren om at situasjonen i Myanmar kan utvikle seg til en flerdimensjonal katastrofe om det internasjonale samfunnet ikke iverksetter tiltak. Les saken på UN News.
  • Den 4. oktober holder FNs høykomissær for menneskerettigheter og Den uavhengige misjonen som etterforsker menneskerettsbrudd i Libya en pressekonferanse.
  • Den 5. oktober slipper FNs barnefond (UNICEF) en rapport om barns mentale helse.
  • Den 11.-15. oktober åpner første del av FNs konferanse om naturmangfold om en post-2020 konvensjon om biologisk mangfold. Les mer her.

– Sjøfolk må prioriteres for koronavaksine og få bedre helsehjelp

Det krever Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO), som er FNs organ for regulering av internasjonal sjøfart, og ILO i en felles uttalelse. Henvendelsen er rettet mot kyststater og havner, som oppfordres til å la sjøfolk komme i land for helsehjelp, samt å prioritere dem for covid-19 vaksinering. Fortsatt er svært mange sjøfolk koronafaste til sjøs, uten muligheter til å komme seg av eller på skip som følge av innreiserestriksjoner i mange land. Les mer her.