Manglende vaksinasjonsforberedelser i Afrika

Mens kappløpet om en vaksine mot covid-19 fortsetter, ser Verdens Helseorganisasjon (WHO) med bekymring på mulighetene for distribusjonen i Afrika. - De er langt ifra klare, hevder organisasjonen, mens behovet for gjennomarbeidet planlegging og forberedelser understrekes.

Les hele saken

Lansering av The Global Humanitarian Overview 2021

Rapporten lanseres av FNs kontor for koordinering av humanitær innsats, (OCHA) tirsdag 1. desember. Rapporten gir en omfattende oversikt over verdens humanitære behov, både hvor mange mennesker som trenger hjelp, og hva som kreves av ressurser for å hjelpe. Rapporten dekker situasjonen i verden i dag, og trender for 2021.

Lenke til registrering og lansering

Hvilke effekt har covid-19 hatt på global lønnsutvikling?

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) publiserer sin rapport om globale lønnsnivåer og trender førstkommende onsdag. Rapporten «The Global Wage Report 2020/2021» bruker data fra hele verden og vil ta for seg koronaeffekten på lønnsutviklingen i verden.

Les mer på ilo.org

FN-topp om krigen i Etiopia: - Begge sider bruker provoserende retorikk som kan sette sivile i fare

Det var FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, som uttalte denne advarselen om den blodige konflikten i Etiopia som nå pågår.

FNs generalsekretær, António Guterres, maner også til viktigheten av å beskytte sivile og menneskerettighetene i Etiopia.

Les saken på UN News

Kampen mot covid-19 på bekostning av midler mot malaria

På begynnelsen av 2000-tallet ble det iverksatt nye, mer målrettede tiltak for å bekjempe malariasmitten som preger flere land i særlig Afrika. Disse har vært virkningsfulle, og den årlige smitten er i dag redusert med 44 prosent. Nå har utviklingen stagnert, mye grunnet mangler på midler til kampanjer, behandling og forebyggende tiltak som myggnett og myggspray.

I dag presenterte Verdens helseorganisasjon (WHO) en ny rapport hvor organisasjonen utrykker bekymring for at kampen mot covid-19 skal gå på bekostning av midler brukt på å bekjempe malaria, samtidig som de understreker viktigheten av å fortsette arbeidet som er gjort, og det arbeidet som enda gjenstår.

Les saken på UN News

Les Verdens helseorganisasjons rapport

Respons på koronapandemien: Spesialsesjon i FNs generalforsamling

FNs generalforsamling avholder spesialsesjon om verdenssamfunnets respons til koronapandemien den 3. og 4. desember. Toppmøtet foregår virtuelt, og statsminister Erna Solberg holder videoinnlegg på vegne av Norge. Medlemsland vil holde innlegg den 3. desember, mens det den 4. desember vil avholdes paneldebatter om FN-systemets helsemessige og humanitære respons, vaksineutvikling og den samfunnsøkonomiske effekten av pandemien.

Les saken på un.org

Følg møte på UN TV

Manglende inntekter fører til et globalt ras av konkurser i de minste bedriftene

Rett før helgen ble det kjent at Oslos populære platebutikk og kafé Bare Jazz, måtte kaste inn håndkledet og erklære seg konkurs etter 24 års drift. Når de løpende utgiftene overgår inntektene som følge av koronapandemien, er det de små, uavhengige bedriftene som er hardest rammet. Dette er en global trend.

ILOs medlemmer fra næringsliv og arbeidsgiversiden, «Employers and Business Membership Organizations», har gjennomført en undersøkelse av 4500 små virksomheter i 45 land i verden. Den viser at de mangler penger til å dekke lønninger, leveranser og råvarer og at situasjonen er prekær.