USA får presidentskapet i Sikkerhetsrådet

USA, med FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield i spissen, tar over presidentskapet i FNs sikkerhetsråd denne måneden. Hva kan vi forvente av landet i FN under den nye Biden-administrasjonen?

FNs sikkerhetsråd vedtok resolusjon om vaksinering i konfliktområder

Resolusjonen oppfordrer til å styrke det internasjonale samarbeidet for å sikre rettferdig fordeling og tilgang på vaksiner. Resolusjonen oppfordrer også partene i konflikter til å legge ned våpnene for å sikre vaksineringen gjennom såkalte humanitære pauser. Sjefen for Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreysus, mente at mer burde gjøres for å bli kvitt viruset og sikre midlertidige våpenhviler.

Pensjonert norsk offiser under FN-granskning

En norsk offiser som tidligere arbeidet for FNs fredsbevarende styrker granskes for feil bruk av FNs ressurser.

FN fordømmer voldsbruk i Myanmar

FNs generalsekretær og av FNs høykommissær for menneskerettigheter fordømmer volden i Myanmar.

- Bruk av dødelig makt mot fredelige demonstranter og vilkårlige arrestasjoner er uakseptabelt, uttalte generalsekretær António Guterres.

Militæret tok makten i Myanmar etter at de hevdet at den valgte lederen Aung San Suu Kyi og hennes parti National League for Democracy vant valget ved hjelp av valgfusk. Suu Kyi og andre av landets ledere ble arrestert 1. februar og har siden sittet i forvaring. Minst 18 demonstranter ble drept og over 30 såret under demonstrasjoner mot militærkuppet i Myanmar, ifølge FN.

- Befolkningen i Myanmar har rett til å samles fredelig og kreve gjeninnføring av demokrati. Disse grunnleggende rettighetene må respekteres av militæret og politiet, og ikke møtes med voldelig og blodig undertrykkelse, sa talsmann for FNs høykommissær for menneskerettigheter, Ravina Shamdasani, i en uttalelse på søndag.

ILOs MNE-erklæring

Erklæringen, som på norsk heter Trepartserklæring om grunnleggende prinsipper for flernasjonale selskaper og sosialpolitikk, er det eneste ILO-instrumentet som gir selskaper, både nasjonale og flernasjonale, direkte retningslinjer for hvordan de skal sikre sosialt trygge, inkluderende og ansvarlige arbeidsplasser.

Erklæringen er støttet av arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter over hele verden. Den tar utgangspunkt i internasjonale arbeidslivsstandarder.

Erklæringen har vært endret flere ganger siden den ble vedtatt av ILO i 1977. Siste endring var i 2017. Da ble det vedtatt at landene som har sluttet seg til MNE-erklæringen må etablere en klageinstans for manglede oppfølging av prinsippene i erklæringen. I Norge ligger denne klagemekanismen hos Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv.

ILO har etablert en portal for MNE-erklæringen, som også finnes på norsk. På denne portalen ligger det blant annet lenker til e-læring, videoer osv. om erklæringen, hvilke deler av erklæringen som er særlig relevante under pandemien, hvordan erklæringen settes ut i livet på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Kutt i skolebudsjetter i fattige land under pandemien

Ifølge rapporten Education finance watch 2021 (EFW),har to tredjedeler av lavinntektsland kuttet i sine skolebudsjetter etter covid-19 pandemien, mens en tredjedel av høyinntekstland har kuttet i sine budsjetter. Dette påvirker barns læring og samfunnet.

Andelen tiåringer som ikke kunne lese en kort, aldersadekvat tekst, var 53% i lav- og middelinntekstland før pandemien. Dette tallet vil sannsynligvis stige til 63% etter pandemien, ifølge rapporten. Utdanningsbistand har de siste ti årene har økt med 21%. Trolig vil dette tallet, for første gang siden da, gå ned som et resultat av store kostnader i andre sektorer.

1. mars: FNs internasjonale dag mot all diskriminering

I dag markeres FN-dagen mot diskriminering. Ved å markere denne dagen, er håpet at flere vil feire mangfold og hjelpe å slå ned på diskriminering i alle former.

Flere millioner mennesker over hele verden lever med stigma og diskriminering. Koronapandemien har ført til økt ulikhet globalt, og derfor er arbeidet mot diskriminering viktig nå. Pandemien rammer de mest sårbare først og det er også en betydelig skjevfordeling av vaksiner mellom land og grupper.