USAs utenrikspolitikk tilbake til «normalen» med Biden?

Denne uken innsettes Joe Biden som USAs 46. president. For USAs allierte har nominasjonen av ny FN-ambassadør, USAID-sjef og sentrale navn i den nye regjeringen alt skapt håp om en amerikansk utenrikspolitikk som snart er tilbake på kjente spor.

Les hele saken

USA spesial - visste du at...

...USA er nummer 15 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling? Norge topper denne listen, og her kan du se statistikk over HDI for alle land

...82,7 % av landets befolkning bor i byer? Og at gjennomsnittsamerikaneren slipper ut 16,50 tonn CO2, mens tallet for gjennomsnittsnordmannen er 9,27 tonn CO2?

Her finner du all vår statistikk om USA

75 år siden Sikkerhetsrådets første møte i London

Søndag 17. januar var det på dagen 75 år siden Sikkerhetsrådet hadde sitt første møte i Church House, Westminster, London. På FN-sambandets samleside kan du lese mer om Sikkerhetsrådet, Norges medlemskap og aktuelle saker.

Utenriksdepartementet sender også ut ukentlige rapporter om Norges medlemskap, de kan leses her.

Norge på plass i FNs sikkerhetsråd, men hva nå?

Meningene er mange om Norges plass i Sikkerhetsrådet. RORG-samarbeidet har skrevet om debatten om medlesskapet.

Les saken på global.no

Lønnsfall under koronapandemien

Månedslønningene gikk ned, eller vokste saktere, i første halvdel av 2020. Det viser en fersk rapport fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) som har sett på lønnsutvikling i land over hele verden. Covid-19 vil også føre til ytterligere press på lønningene til arbeidstakere i nær fremtid, ifølge rapporten.

Les saken på ilo.org

ILO: Hjemmearbeidende trenger bedre beskyttelse

Kjøkkenbordet har blitt kontorpult for stadig flere under koronapandemien. Likevel er situasjonen for oss i Norge som har flyttet arbeidsplassen hjem, ganske annerledes enn for majoriteten av de 260 millionene som ifølge ILO jobbet hjemmefra også før pandemien. En ny ILO-rapport viser at covid-19 har ført til en stor økning av hjemmearbeidere i verden.

Les hele saken

FNs atomvåpenforbud trer i kraft

I juli 2017 vedtok FNs generalforsamling en avtale som forbyr stater både å utvikle, prøvesprenge, produsere og skaffe atomvåpen.

22. januar 2021 trer FNs atomvåpenforbud i kraft og atomvåpen blir forbudt etter internasjonal lov. Norge har verken signert eller ratifisert atomvåpenforbudet.

Se vår side om FN forbud mot atomvåpen

UNICEF: Å stenge skoler bør være siste utvei

FNs barnefond (UNICEF) mener at altfor mange land fortsatt holder skoler stengt som følge av covid-19. Dette betyr at mange barn helt eller delvis går glipp av skolegangen sin, fordi mange ikke har tilgang til Internett eller andre ressurser for å følge undervisningen. Ifølge UNICEF, har minst 463 millioner, eller 31%, av skolebarn globalt ikke mulighet til å delta på digitale undervisningsopplegg.

Les saken på UN News