FNs klimapanels (IPCC) andre delrapport er en del av den sjette hovedrapporten til IPCC . Rapporten lanseres 28. februar og tar for seg virkninger av, tilpasninger til og sårbarhet overfor klimaendringene.

Hva vi kan vente oss

Dette er noen av temaene som blir belyst i den nye rapporten, ifølge Miljødirektoratet:

  • Klimatilpasning i naturlige og menneskelige systemer.
  • Etikk og rettferdighet når det gjelder faktorer som bærekraftig utvikling, kjønn, utryddelse av fattigdom, levekår og matsikkerhet.
  • Økonomiske kostnader ved klimatilpasning.

Ifølge Debra Roberts, en klimaforsker fra Sør-Afrika, vil rapporten inneholde syv kapitler, et for hver region om klimaendringenes påvirkning på ulike samfunn og økosystemer. Byer vil bli spesielt vektlagt, ifølge AP.

Rapporten vil også se på hvordan vi kan bruke teknologi i klimatilpasning, og hvordan teknologiske hjelpemidler kan ha utilsiktede, negative konsekvenser, ifølge nyhetsbyrået.

Fra møter til lansering

Den 14. februar markerer starten på to uker med diskusjoner om innholdet og endelig godkjenning av rapporten. Du kan se IPPCs livestream av åpningen her.

Før rapporten lanseres må innholdet godkjennes av politikere. Ifølge forskning.no betyr det allikevel ikke at IPCCs konklusjoner er politisk styrt. Forskere og politikere fra 195 land skal ha et ord med i laget når rapporten godkjennes. Du kan lese mer om prosessen fra forskning til ferdig rapport på forskning.no.

Den 28. februar arrangerer Miljødirektoratet og partnere en pressekonferanse om rapporten i Oslo. Arrangementer strømmes også på nett. Finn ut mer og meld deg på her.

Dersom du er journalist og ønsker å intervjue forskerne som har bidratt til rapporten i forbindelse med IPCCs lansering den 28. februar, kan du kontakte IPCC her innen 24. februar.

Kode rød

Mer enn 700 eksperter fra 90 land – 19 fra Norge – deltar i arbeidet med hovedrapporten. Den består av tre delrapporter og en synteserapport. Hovedrapportene kommer hvert 6.-7. år og gir den mest oppdaterte kunnskapen om de ulike aspektene ved klimaendringer, virkninger, risiko samt mulige tiltak og løsninger.

Den første delen av hovedrapporten, synteserapporten, ble lansert i august. Den slo fast at klimaendringene går raskere, blir mer intense og at noen av trendene er irreversible. FNs generalsekretær Antonio Guterres omtalte den som “kode rød” for menneskeheten. Du kan lese mer om den første rapporten på fn.no.