I januar hvert år legger FNs generalsekretær frem sine prioriteringer for inneværende år til FNs generalforsamling. Den 21. januar trakk han fram fem store alarmer, eller utfordringer for fred og bærekraftig utvikling det haster å respondere på.

— I en tid hvor det eneste sikre er mer usikkerhet må land samarbeide for bedre framtidsutsikter for alle, sa generalsekretæren.

Alarm 1: Covid-19

Å stoppe spredningen av koronaviruset må være en hovedprioritering i hele verden.

— Omikron er nok en advarsel, og neste virusvariant kan bli enda verre. Vår viktigste prioritering må være å stanse dette viruset. Tiltak må basere seg på vitenskap og sunn fornuft, og svaret er klart: Vaksiner virker. Vaksiner redder liv, sa Guterres.

Vaksineringsgraden er syv ganger høyere i rike land sammenliknet med landene i Afrika, sa generalsekretæren.

— Vaksinedistribusjonen er skandaløs. Vi trenger at vaksinene sprer seg som ild i tørt gress, ikke viruset, sa generalsekretæren.

Hver måned produseres 1,5 milliarder doser vaksiner, men med dagens fordeling og vaksinetempo ligger ikke Afrika an til å nå målet på 70 prosent vaksinerte før i 2024.

Generalsekretæren sa at løsningen er å prioritere COVAX - FNs vaksinesamarbeid. Vi må jobbe for at verden er forberedt på kommende pandemier, og slåss mot feilinformasjon om vaksiner, sa han.

Alarm 2: Reformere finanssystemet

— La oss si det som det er: Det globale finanssystemet har ikke moral. Det gir fordeler til de rike og skader de fattige, sa generalsekretæren.

Målet er at systemet skal bidra til stabilitet, og å støtte land som har fått økonomisk sjokk i en krise, som for eksempel en pandemi. Skjeve investeringer fører til store forskjeller i hvordan land kommer seg på bena igjen etter en krise.

Resultatet er at fattige land opplever den laveste økonomiske veksten på en generasjon, mens land med middels inntekter ikke får støtte til å håndtere gjeld.

— Helt siden starten av pandemien har jeg tatt til orde for reform av finanssystemet. Land må ha mulighet til å investere i nødvendige tiltak for å komme seg på fote igjen etter pandemien.

Reform av det globale finanssystemet må blant annet sørge for rettferdig redistribusjon, sletting av gjeld, bekjempelse av ulovlige pengestrømmer, og et mer rettferdig skattesystem.

I 2022 vil Guterres fortsette å jobbe for reform og sterkere finansiering for bærekraftsmålene.

Alarm 3: Klimakrisen

— I dette tiåret vil vi vinne eller tape kampen for målene i Parisavtalen, sa Guterres.

Verden er foreløpig langt unna målet om å begrense global temperaturøkning til 1,5 grader over førindustrielt nivå, som er målet i Parisavtalen.

— Tallene lyver ikke. Vi må redusere klimagassutslipp med 25 prosent, men utslippene stiger. Det lukter av katastrofe. Vi må gjøre mye mer for å endre regnestykket og stoppe lidelser.

I 2020 førte konsekvensene av klimakrisen til at 30 millioner mennesker måtte forlate hjemmene sine, fortalte han.

Flere land har forpliktet seg til å redusere sine utslipp, mens andre er økonomisk avhengige av kull, som står i veien for endring. De trenger teknisk og finansiell hjelp for å få det til.

Generalsekretæren skisserte koalisjoner som en mulig løsning for å få til samarbeid og kunnskapsutveksling. Men han var tydelig i sin tale.

— Ingen nye kullkraftverk. Slutt å lete etter mer olje og gass.

Alarm 4: Teknologi og cyberspace

— Vi må gå inn i krisemodus for å forsikre oss om at vi bruker teknologien, og at ikke teknologien bruker oss. Det tiltagende digitale kaoset kommer destruktive krefter til gode, og ødelegger mulighetene for vanlige folk, sa han.

Mange mennesker, spesielt kvinner, har ikke tilgang til internett. Generalsekretæren sa det var viktig at vi nå sørger for at de tre milliarder menneskene som ikke er online, får muligheten til å bruke internett. Samtidig må verden jobbe for å bekjempe kriminalitet i det digitale rom, som blant annet misbruk av data, feilinformasjon og cyberkriminalitet.

— Vår personlige informasjon utnyttes for å kontrollere og manipulere oss, bryte menneskerettighetene våre, og underminere demokratiske institusjoner. Vi fratas mulighetene våre til å velge uten at vi en gang er klar over det, sa han.

Han ba om sterkere regulering av rammeverk for å endre businessmodellen til sosiale medie-bedrifter som "profiterer på algoritmer som prioriterer avhengighet, sinne og uro på bekostning av offentlig ro og trygghet."

Generalsekretæren har foreslått å etablere en global avtale og atferdsregler (code of conduct) for å strupe feilinformasjon på nettet og fremme integritet i offentlig informasjon, også på nett.

Alarm 5: Fred og sikkerhet

— Verden er for liten for så mange urolige områder, sa Guterres.

Verden har ikke hatt et høyere konfliktnivå siden 1945.

Generalsekretæren sa at FN vil gjøre det FN kan for å fremme internasjonalt samarbeid på flere områder. Han understreket organisasjonens forpliktelse til å fremme fred og internasjonalt samarbeid.

Land må stå sammen for å møte dagens utfordringer som angrep på menneskerettigheter og rettssystemet, økende populisme, rasisme og ekstremisme, og eskalerende humanitære kriser som klimakrisen bidrar til, ifølge UN News.

Generalsekretæren ba FNs sikkerhetsråd om å ta lederskap for å håndtere utfordringene.

Norge sitter som valgt medlem i FNs sikkerhetsråd i perioden 2021-2022. To av temaene Norge prioriterer er inkludering av kvinner i fred og sikkerhet, og sammenhengen mellom klimaendringer og konflikt.

Les hele talen til FNs generalsekretær om hans prioriteringer her.