8. mars markerer den internasjonale kvinnedagen. Dagen skal sette søkelys på kvinners kampsaker og rettigheter, og ikke minst minne om den pågående kampen for likestilling. Ingen land i verden har oppnådd full likestilling, og det er derfor helt essensielt å fortsette å kjempe for kvinners interesser og posisjoner i samfunnet.

Teknologi og innovasjon for likestilling

Hvert år tildeler FN den internasjonale kvinnedagen et tema, knyttet til et område som behøver oppmerksomhet og handling. Årets tema, «DigitALL: Innovation and technology for gender equality», er valgt på bakgrunn av store kjønnsforskjeller når det gjelder tilgang til internett. Temaet setter søkelys på utfordringene med lav representasjon av kvinner i den digitale verden, og alle ringvirkningene dette har for både nåtiden og framtiden.

I 2050 er det ifølge FN beregnet at 75 % av arbeidsmarkedet vil kreve utdanninger innen matematikk, naturvitenskap, ingeniørfag, og teknologi. Med en stor andel ikke-digitaliserte kvinner, kan dette potensielt utestenge kvinner fra det fremtidige arbeidsmarkedet.

Store ringvirkninger

Ingrid Schjølberg, forsker og dekan ved fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU, er opptatt av å rekruttere flere kvinner til teknologistudier. Hun forteller at det har store ringvirkninger at kvinner ikke er digitale.

– Sånn det er i dag, foregår mye av kunnskapsformidlingen på nett. Der kan man lete opp veldig mye kunnskap og informasjon. Hvis man ikke er på nett, mister man fullstendig tilgangen og muligheten til å utvikle seg, forteller Schjølberg.

— Trenger flere perspektiver

Årets tema fokuserer også på nettbasert og IKT-tilrettelagt kjønnsbasert vold. Samfunnet er avhengig av at kvinner føler seg trygge på nett slik at de utvikler de nødvendige verktøyene for å engasjere seg i det digitale rom. Samtidig vil en kjønnsbalanse i teknologiske næringer kunne gi større muligheter for innovasjoner som møter kvinners behov og interesser.

– Når vi utvikler teknologi, trenger vi mange perspektiver. Vi trenger ulike motivasjoner. Jenter og gutter, og menn og kvinner, er jo forskjellige. For eksempel vil det å bygge kunstige intelligente systemer rundt begge kjønn, og med begge perspektiver, være utrolig viktig framover, sier Schjølberg.

Gründer, og en av Norges representanter under FNs kvinnekonferanse 2023, Isabelle Ringnes, er enig med Schjølberg.

– Teknologi er i ferd med å bli ryggraden i alt vi driver med. Å forstå teknologi er en viktig del av det å forstå samfunnet. De som styrer teknologien, styrer fremtiden. Den fremtiden er det ekstremt viktig at kvinner er med å forme, sier Ringnes.

Lær mer