FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) har publisert sin siste matprisindeks (FFPI). Denne indeksen sporer de månedlige internasjonale prisene på korn, vegetabilsk olje, meieri, kjøtt og sukker.

Matprisindeksen var – i gjennomsnitt – på 132,4 poeng forrige måned – som er én prosent lavere enn i forrige desember, melder FN i en pressemelding.

Imidlertid var matprisindeksen på 143,7 poeng i gjennomsnitt i fjor – mer enn 14 prosent høyere enn gjennomsnittsverdien i 2021.

Vær på vakt mot matusikkerhet

— Mer stabile matvarepriser er velkomne etter to svært turbulente år, sa FAO-sjeføkonom Maximo Torero.

— Det er viktig å være årvåken, og holde søkelyset på å dempe matusikkerhet rundt om i verden, siden globale matvarepriser forblir på høye nivåer, advarte Torero. Mange basisvarepriser er nær rekordhøye nivåer, og prisene på ris øker. Det finnes fortsatt mange risikoer forbundet med fremtidige forsyninger, la han til.

FFPI var «betydelig høyere» i 2022 enn i 2021, som i tillegg til store økninger i 2021 utløste «betraktelige belastninger og matsikkerhetsproblemer» for mindre økonomier som er avhengig av matimport, sa FAO.

Dette førte til at Det internasjonale pengefondet (IMF) vedtok et «matsjokk-vindu» i oktober, inspirert av FAO. Dette «vinduet» vil, i en periode på ett år, være et nødfinansieringsfond for medlemsland med akutte betalingsbehov på grunn av akutt matusikkerhet, kraftig økning i matimportpriser, og korneksportsjokk.

Verdensprisene på hvete og mais nådde rekordhøyder i fjor. Gjennomsnittsverdien av vegetabilske oljer slo ny rekord, mens individuelle indekser for meieri- og kjøttpriser også var på det høyeste helårsnivået siden 1990.

Nedgang i desember

Den lavere matprisindeksen i desember ble ledet av en nedgang i grønnsaksprisindeksen, som falt 6,7 prosent fra november 20022, og nådde det laveste nivået siden februar 2021.

— Internasjonale noteringer for palme-, soya-, raps- og solsikkefrøoljer gikk alle ned forrige måned, drevet av dempet global importetterspørsel og utsikter til sesongmessig økende soyaoljeproduksjon i Sør-Amerika, samt synkende råoljepriser, sa FAO.

Kornprisindeksen falt med nesten to prosent i løpet av november. Pågående avlinger på den sørlige halvkule økte forsyningen av hvete til eksport, mens sterk konkurranse fra Brasil drev maisprisene ned.

Imidlertid steg risprisene, i stor grad støttet av «asiatiske kjøp og valutaappresiering mot den amerikanske dollar for eksportland».

Juleløft i Europa

I desember falt også kjøttprisindeksen med 1,2 prosent. For eksempel ble prisene på storfekjøtt påvirket av «manglende etterspørsel etter forsyninger på mellomlang sikt, sa FAO, mens fjørfekostnadene ble presset ned på grunn av en «mer enn tilstrekkelig eksportforsyning».

I mellomtiden økte prisene på grisekjøtt – i stor grad støttet av solid etterspørsel før jul, spesielt i Europa.

Meieriprisindeksen steg med 1,2 prosent i desember, etter fem måneder på rad med nedgang. FAO tilskrev dette til høyere internasjonale ostepriser, noe som gjenspeiler strammere markedsforhold, selv om internasjonale noteringer for smør og melkepulver falt.

Sukkerprisindeksen hoppet også med 2,4 prosent fra november, noe som hovedsakelig skyldtes bekymringer over virkningen av ugunstige værforhold på avlingene i India, samt forsinkelser i knusing av sukkerrør i Thailand og Australia.