Les hele FN-rapporten her

1. Det palestinske folk har rett til selvbestemmelse

Israel ble opprettet i 1948 på bekostning av et eksisterende palestinsk samfunn. Staten ble etablert i mesteparten av det området som da het Palestina. Den palestinske lokalbefolkningen ble ofre for massakrer, og store deler av det palestinske folk ble fordrevet fra sine hjem.

Bakgrunnen for dette var tanker og hendelser i Europa. Flere hundre år med forfølgelse og antisemittisme (jødehat) bidro til at jødiske europeere bosatte seg og koloniserte Palestina. Sionismen er de politiske tankene (ideologien) for dette koloniprosjektet. Folkemordet på de europeiske jødene (holocaust) bidro til at sionismen fikk økt oppslutning.

Sionismen og den israelske okkupasjonspolitikken var og er kolonialisme, og forhindrer palestinernes rett til selvbestemmelse.

2. Det palestinske folk rammes av en ulovlig okkupasjon

Den israelske okkupasjonen av de palestinske områdene bryter folkeretten på flere måter:

  • Okkupasjonen bryter palestinernes rett til selvbestemmelse.
  • Okkupasjonen har resultert i annektering av landområder, som Øst-Jerusalem.
  • Okkupasjonen fjerner palestinere fra, og bosetter israelere på, okkupert land.
  • Okkupasjonen administreres bevisst av Israel imot palestinernes interesser.
  • Okkupasjonen har vist seg ikke å være midlertidig.
  • Okkupasjonen bryter regler mot rasediskriminering og apartheid.

3. Det palestinske folk rammes av et apartheidregime

De siste årene har flere menneskerettighetsorganisasjoner og -eksperter konkludert med at Israels politikk og praksis overfor palestinerne er apartheid. Apartheid anses i folkeretten for å være en forbrytelse mot menneskeheten.

4. Palestinerne har rett til å gjøre motstand

Siden det palestinske folk har rett til selvbestemmelse, og samtidig er offer for kolonialisme, apartheid og en ulovlig okkupasjon, har palestinerne, ifølge folkeretten, rett til å gjøre motstand.

Historien om avkolonisering har vist at internasjonal støtte til de undertryktes frigjøringskamp er veldig viktig, spesielt støtte fra andre lands myndigheter.

5. Israel forhindrer palestinernes identitet, politiske eksistens og motstand

Siden 1967 har Israel systematisk brutt palestinernes menneskerettigheter. Bruddene inkluderer utenomrettslige henrettelser, tilfeldige arrestasjoner og massedeportasjoner. Blant ofrene er sivile politiske ledere, som av Israel blir fremstilt som terrorister.

Israel beskyldes for å bruke drap av palestinske representanter som et strategisk alternativ til forhandling. Også humanitærarbeidere og journalister er regelmessig ofre for Israels dødelige maktbruk.

  • Nesten 4500 palestinere sitter i dag varetektsfengslet. 730 av disse er holdt uten anklage.
  • 500–700 palestinske barn fengsles årlig av Israel.
  • Palestinske aktivister, journalister, advokater og andre har blitt deportert til Gazastripen.
  • I 2021 ble seks palestinske sivile rettighetsorganisasjoner stemplet av Israel som terrororganisasjoner, uten bevis.

Menneskerettighetsbruddene handler om å sikre israelsk dominans. Men det skyldes også at palestinernes kollektive identitet representerer en trussel mot det israelske koloniprosjektet, ifølge rapporten til Francesca Albanese, FNs spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen i de okkuperte palestinske områdene, fra 21. september 2022.

Ressurser