Sikkerhetsrådet holdt denne uken sitt første møte om kunstig intelligens (KI). Her ble det klart at KI vil ha en innvirkning på alle områder av livene våre – inkludert de tre pilarene i FN; fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling.

— Dagens debatt er en mulighet til å vurdere hvilken innvirkning kunstig intelligens vil ha på fred og sikkerhet – der den allerede reiser politiske, juridiske, etiske og humanitære bekymringer, sa FNs generalsekretær, António Guterres, i sitt åpningsinnlegg.

— Kan få alvorlige konsekvenser

— Hvis kunstig intelligens brukes som våpen for å starte nettangrep, generere «deep fakes» eller spre desinformasjon og hatefulle ytringer, vil det få alvorlige konsekvenser for global fred og sikkerhet, advarer Guterres.

— Vi trenger ikke se lenger enn til sosiale medier. Verktøy og plattformer som ble utviklet for å knytte mennesker sammen, brukes nå til å undergrave valg, spre konspirasjonsteorier og oppfordre til hat og vold.

— Feilfungerende KI-systemer er et annet stort problemområde. Og samspillet mellom kunstig intelligens og atomvåpen, bioteknologi, nevroteknologi og robotikk er dypt alarmerende.

Samspillet mellom kunstig intelligens og atomvåpen, bioteknologi, nevroteknologi og robotikk er dypt alarmerende.

Ønsker FN-forbud

FN-sjefen kunngjorde at han vil innkalle til et høynivåmøte for KI, som vil rapportere tilbake om alternativene for global styring innen utgangen av dette året.

I tillegg vil han gi ut en ny «policy brief» med anbefalinger om KI-styring til medlemslandene. Denne krever blant annet at forhandlingene om et juridisk forbud mot dødelige autonome våpensystemer, som fungerer uten menneskelig kontroll eller tilsyn, skal avsluttes innen 2026.

FNs generalsekretær António Guterres (nummer to f.v. foran) taler til Sikkerhetsrådet om trusselen kunstig intelligens utgjør mot internasjonal fred og sikkerhet. Foto: UN Photo/Loey Felipe N

Ny FN-enhet

Guterres fremhever også KI-innovasjonens behov for globale standarder og tilnærminger, og mener FN er stedet å starte.

FN-pakten gir oss et klart mandat til å beskytte fremtidige generasjoner mot globale risikoer, og KI utgjør nettopp en slik risiko, sier han.

Han ønsker derfor oppfordringen fra noen av FNs medlemsland, om å opprette en ny FN-enhet som skal støtte den globale styringen av KI, velkommen.

— Det overordnede målet for dette organet, vil være å støtte land i å maksimere fordelene med KI, redusere eksisterende og potensielle risikoer, samt etablere og administrere internasjonale avtaler for overvåking og styring, forteller han.

Historisk møte

Sikkerhetsrådets møte om de mulige truslene KI utgjør for fred og sikkerhet, var det første i sitt slag. Møtet markerer et avgjørende øyeblikk for håndteringen av kunstig intelligens i det internasjonale samfunnet.

Storbritannia, som har presidentskap i Sikkerhetsrådet i juli, stod for innkallingen til møtet.

Les mer

Se hele Guterres sitt innlegg her

Les mer om saken i UN News

Les mer om Sikkerhetsrådet