Sikkerhetsrådet er bekymret over begrensningene på sivilsamfunnet, media og journalister i kjølvannet av militærkuppet og ber om at nødhjelpskorridorer opprettholdes. Sikkerhetsrådet understreker behovet for å løse de underliggende årsakene til konflikt i Myanmar, og ber om at demokratiske prinsipper, menneskerettigheter og lovstyre opprettholdes.

De 15 medlemmene i Sikkerhetsrådet oppfordrer til fortsatt dialog og forsoning i tråd med folkets vilje.

FNs generalsekretær oppfordrer til å legge press på Myanmar

FNs generalsekretær António Guterres sier til Washington Post at FN vil gjøre alt de kan for å mobilisere det internasjonale samfunnet til å legge press på Myanmar.

— Det er helt uakseptabelt å reversere resultatet av et demokratisk valg og folkets vilje etter en lang politisk overgangsperiode sa Guterres til avisen.

Han la til at om det er en ting folkevalgte Suu Kyi kan kritiseres for, er det at hun hadde for tette forbindelser til militæret,og beskyttet dem, spesielt i forbindelse med Rohingya situasjonen.

FNs høykommisær for menneskerettigheter bekymret for arrestasjonene

FNs høykommisær for menneskerettigheter Michelle Bachelet støtter Guterres anmodning om å be militæret respektere den demokratiske valgte regjeringen og er bekymret for menneskerettssituasjonen i landet.

— Jeg er svært bekymret over at minst 45 personer har blitt arrestert, flere av disser er folkevalgte. Jeg ber om at de løslates umiddelbart. Jeg har og mottatt bekymringsfulle rapporter om journalister som blir trakassert og angrepet, sa Bachelet.

FNs høykommisær for menneskerettigheter ber om at militæret respekterer fredelige demonstrasjoner og at folk får tilgang til internett og kommunikasjonstjenester.

Les mer

FNs nyheter om situasjonen i Myanmar