Hvert år blir 121 millioner kvinner uplanlagt gravide, ifølge den nye UNFPA rapporten State of the World Population 2022.

─ Denne rapporten er en vekker. Det overveldende antallet utilsiktede graviditeter i verden viser at det internasjonale samfunnet har sviktet når det gjelder å sørge for kvinner og jenters menneskerettigheter, sier Natalia Kanem, sjefen for UNFPA.

Har ikke noe valg

Over 60 prosent av alle uplanlagte graviditeter ender i abort, og rundt 45 prosent av alle aborter er ikke utført på en forsvarlig og trygg måte. Disse utrygge abortene er ansvarlig for fem til 13 prosent av den totale mødredødeligheten i verden, ifølge rapporten.

─ For kvinnene som rammes er det mest livsendrende valget de noen gang skal ta - å bli, eller ikke bli gravid - ikke et reelt valg, sier Kanem.

Disse negative tallene påvirker også verdens evne til å nå FNs bærekraftsmål innen fristen 2030, skriver UN News.

Gravid mot sin vilje

Rapporten peker på manglende likestilling og utvikling som underliggende årsaker til det høye antallet uplanlagte graviditeter.

Hele 257 millioner kvinner i verden som ikke ønsker å bli gravide bruker heller ikke trygge, moderne prevensjonsmetoder. 172 millioner bruker ikke prevensjon i det hele tatt. Rapporten viser også at 25 prosent av kvinnene ikke føler at de kan si nei til sex.

Det er mange faktorer som bidrar til utilsiktede graviditeter. Manglende helsetjenester og tilbud når det gjelder seksuell helse, prevensjon som ikke fungerer for kvinnen, skadelige normer som ikke tillater kvinner å bestemme over egen kropp, og seksuell vold er noen av årsakene.

Krig, kriser og graviditeter

─ Hvis du hadde 15 minutter til å forlate hjemmet ditt, hva ville du tatt med deg? Ville du tatt med deg pass? Mat? Ville du husket å ta med deg prevensjon? spør Kanem.

UNFPA forventer at krigen i Ukraina, samt andre konflikter og kriser vil drive antallet uplanlagte graviditeter oppover. I slike situasjoner er det vanskeligere å få tak i prevensjon, og kvinner blir oftere utsatt for seksuell vold.

Hele 20 prosent av kvinner på flukt vil oppleve seksuell vold, ifølge rapporten. Kriser og konflikt fratar kvinner muligheten til å bestemme over seg selv.

─ Seksuelle og reproduktive helsetjenester redder liv, beskytter kvinner og forhindrer uplanlagte svangerskap i dagene, ukene og månedene etter at en krise oppstår. Det er like viktige som mat, vann og tak over hodet, sier Kanem.