FN-sambandet, i tråd med sin nye strategi, har satt på plass et fagråd for året 2024. Dette rådet har en bred sammensetning av forskere, eksperter og ledere med kunnskap om multilateralt samarbeid og FN-relaterte spørsmål, og det første møtet ble holdt i dag, 19. mars.

— Det viktigste vi kan gjøre i tiden fremover er å bygge tillit til multilateralt samarbeid, sier FN-sambandets leder, Catharina Bu. Å være synlig i samfunnsdebatten er ett av målene i vår strategi, og dette innebærer også å etablere et fagråd, legger hun til.

Møteplass og «idéverksted»

Vi lever i en polarisert verden. Derfor er det kanskje enda viktigere enn noensinne å sikre troverdig kunnskap om FNs rolle og internasjonale spørsmål i FN-sambandets arbeid med barn og unge, men også i offentligheten. Med til sammen fire møter planlagt i år, skal fagrådsmedlemmene samles i en møteplass og et idéverksted for «FN-interesserte», der utveksling og lufting av tanker og ideer vil være i søkelyset. Målet er å sikre mer kunnskap og mer debatt – i forskjellige fora – rundt det som mange føler er et komplisert FN-system.

Fagrådet består i dag av 13 eksperter og ledere fra hver sitt felt, alle med tilknytning til et spesielt relevant fagmiljø for FN-relaterte spørsmål.

— Vi er både beæret og veldig glade for at vi har fått med oss noen av de klokeste hodene og de flinkeste folkene til å være med i fagrådet, sa FN-sambandets leder innledningsvis.

Fremtidens toppmøte i kikkerten

FN står ved en korsvei. I september, under FN generalforsamlingens 79. sesjon har FN-sjefen innkalt til et toppmøte om fremtiden, «Summit of the Future». Dette blir et enormt viktig satsningsområde for selve FN, men også for Norge og FN-sambandets arbeid. Dette toppmøtet er også temaet for FN-sambandet i år.

Under det første møtet i fagrådet ble hvordan man kan sikre en strategisk tilnærming til årets «FN-høydepunkt» diskutert av medlemmene. Fagrådet mente at FN-sambandet kan spille en viktig rolle i å rette søkelyset mot hva Norge bør prioritere, men også rundt selve toppmøtet og diskusjonene rundt FNs fremtid og den organisasjonen vi vil ha.

Fagrådsmedlemmer 2024-2025

 • Arvinn Gadgil, direktør UNDP Global Policy Centre for Governance
 • Astrid Hoem, leder, AUF
 • Benedicte Bull, professor, UiO
 • Cecilie Hellestveit, jurist og samfunnsviter
 • Christine Smith-Simonsen, førsteamanuensis i historie UiT
 • Jenny Clemet von Tetzschner, stabssjef, parlamentarisk ledelse, Høyre
 • Julie Wilhelmsen, forsker 1, NUPI
 • Kai Eide, tidl. diplomat, fredsmekler og FN-utsending
 • Niels Nagelhus Schia, seniorforsker NUPI
 • Ole Jacob Sending, forskningssjef NUPI
 • Thomas Aarheim, leder FN-studentene
 • Torunn Tryggestad, nestleder og forsker, PRIO