Uganda er nå vert for mer enn 1,5 millioner mennesker på flukt. Dette inkluderer 798 000 barn, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Siden januar 2022 har landet sett 84 000 nye ankomster, primært fra nabolandene Sør-Sudan og Den demokratiske republikken Kongo.

Som svar på Afrikas største flyktningkrise har FNs fond for utdanning i nødsituasjoner og langvarige kriser, Education Cannot Wait (ECW), kunngjort 25 millioner dollar i katalytisk finansiering for å utvide Fondets flerårige motstandsprogram i Uganda. Total ECW-finansiering i Uganda er nå på 75 millioner dollar. Dette melder ECW i en pressemelding.

Det utvidede treårige programmet vil bli levert av Redd Barna og UNHCR – i samarbeid med Ugandas regjering – og vil støtte inkluderingen av mer enn 122 000 barn på flukt i det nasjonale utdanningssystemet.

Inkluderende utdanning tar sikte på å forbedre det samlede utdanningssystemet for å imøtekomme alle barn. Dette betyr at jenter og gutter på flukt, samt barna i vertssamfunnene i Uganda vil få trygghet, håp og tilgang til utdanning av høy kvalitet.

Ugandas dristige plan

Ugandas regjering har en ambisiøs plan for å sikre at alle barn og ungdom på flukt har tilgang til og blir inkludert i landets utdanningssystem. Dette er tydelig i Ugandas andre utdanningsresponsplan for flyktninger og vertssamfunn. 180 millioner dollar nødvendig for at målene skal oppnås.

I ECWs første flerårige program i Uganda, ble 240 000 jenter og gutter registrert i formell og ikke-formell utdanning, 225 klasserom ble bygget og pusset opp, 150 000 barn fikk skolemateriell til undervisning, og skreddersydd pedagogisk støtte ble sikret for jenter, barn med nedsatte funksjonsevner og elever som er berørt av covid-19-pandemien.

— Det er utrolig å se de gode resultatene til ECW i felten, og de raske reaksjonene når kriser rammer, understreket utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, under Fondets høynivågiverkonferanse, som ble holdt 16.-17. februar i Genève.

826 millioner dollar lovet

— Under årets høynivåfinansieringskonferanse kom verdensledere med 826 millioner dollar i forpliktelser til ECW, sier sier Yasmine Sherif, administrerende direktør for FN-fondet. Vi må bygge på denne støtten og sikre at utdanning av høy kvalitet på steder som Uganda er fullt finansiert. Dette er en investering i bærekraftig økonomisk og sosial utvikling for de som står lengst bak, understreket Sherif.

Utviklingsminister Tvinnereim kunngjorde at Norge vil støtte FN-fondet med hele 500 millioner kroner mellom 2023 og 2026.

— Å sikre utdanning i konflikt og kriser er en av Norges prioriteringer, understreket utviklingsministeren under Fondets høynivågiverkonferanse, som ble holdt 16.-17. februar i Genève.

Økende press

Mens regjeringen i Uganda har tatt betydelige skritt for å inkludere mennesker på flukt i tilbudet av sosiale tjenester, inkludert utdanning, legger tilstrømningen av kvinner, menn og barn på flukt en ekstra belastning på ressursene som allerede er forverret av covid-19-pandemien.

Dette setter jenter og gutter i økt risiko for å falle på etterskudd på skolen eller frafall, men også tidlig ekteskap, kjønnsbasert vold og andre brudd på deres menneskerettigheter.

Et betydelig antall barn på flukt i skolealder er ute av skolesystemet i Uganda. Mer enn halvparten av barn på flukt mellom 3 og 5 år går ikke i barnehage. Omtrent 27 prosent av jentene og 19 prosent av guttene blir utelatt fra grunnskolen, mens mindre enn 5 prosent av jenter og bare 10 prosent av gutter kommer til videregående skole.

Mer enn 122 000 barn får tilgang til kvalitetstutdanning

— Redd Barna ønsker velkommen ECWs sjenerøse og fortsatte støtte til leveringen av Ugandas utdanningsresponsplan, sier Dragana Strinic, Redd Barnas landsdirektør i Uganda. Dette vil sikre at barn fra både flyktning- og vertsmiljøer kan fortsette å få tilgang til trygg og kvalitetsutdanning. Kvalitetsutdanning er en rettighet for hvert barn, og et grunnlag for deres fremtid. Vi ser frem til å fortsette å støtte barn og deres lokalsamfunn sammen med sivilsamfunnspartnerne i Uganda, inkludert nasjonale og lokale organisasjoner, understreket hun.

— Jeg er henrykt over å se Fondet utvide sitt flerårige program i Uganda, sier Matthew Crentsil, UNHCRs landsrepresentant. Dette vil gi muligheten for inkluderende utdanning av høy kvalitet til mer enn 122 000 flyktning- og vertsbarn, sa han. Programmet vil ikke bare bygge bro over utdanningsgapet, men vil også bidra til å sikre rettighetene og bane vei for en lys fremtid for tusenvis av ugandiske og elever på flukt, la han til.

ECWs utvidede program fokuserer på tilgang, levering og styrking av støttesystemer for inkludering – på tvers av Ugandas utdanningssystem. Investeringen vil ta tak i hindringer for formell og ikke-formell kvalitetsutdanning, ved å bygge og rehabilitere skoler og gi barn psykisk helse og psykososial støtte. For å forbedre kvaliteten på utdanningen, forsøker ECW å rekruttere, opplære og sende lærere til de minst betjente områdene i landet.

I alt er 60 prosent av programmottakerne jenter og 14 prosent er barn med nedsatt funksjonsevne. Av de 122 000 barna og ungdommene som nås gjennom programmet, vil ca. 21 000 motta barnehageopplæring, 92 000 grunnskoleopplæring, 9 000 videregående opplæring og 6 000 akselererte utdanningsprogrammer.