At verden står overfor usikkerhet og økende geopolitiske sprekker er klinkende klart. Presidenten av denne sesjonen av FNs generalforsamling (UNGA), Csaba Kőrösi, minnet delegatene om at FN ble skapt ut av asken av krig og ødeleggelse, med den hensikt å være en løsningsbrønn.

— Å svare på menneskehetens mest presserende utfordringer krever at vi jobber sammen, og at vi gjenoppliver inkluderende, nettverksbasert og effektiv multilateralisme, og fokuserer på det som forener oss, sa han.

FN er en multilateral organisasjon, som vil si at medlemslandene kommuniserer og samarbeider om å finne løsninger på utfordringer sammen. FN er verdens viktigste plattform for diplomati.

Ukraina-krigen: Et vendepunkt

Kőrösi understreket at konflikten i Ukraina har vært et vendepunkt. Med mindre verden er obs, kan metoden for krigføring som stammer fra Russlands invasjon bli en del av verktøysettet for det internasjonale livet.

— Denne krigen må stoppes. Den dreper mennesker, den dreper utvikling, den dreper naturen og dreper drømmer for millioner, understreket han.

Den nye presidenten la til at risikoen for bruk av atomvåpen er høyere nå enn de siste 40 årene.

— Denne illevarslende virkeligheten betyr at vi alle må forene oss rundt spørsmålet om nedrustning, advarte han.

Ikke business as usual

Konflikter vil bare bli verre og verre etter som planeten vår varmes opp og naturressursene blir knappere, bemerket også Kőrösi.

— Vannkrisen ser ut til å bli vår neste største trussel. De siste ukene har vi hatt rekordhøye temperaturer, rasende branner og ødeleggende flom. Det ser ut som om Moder jord slår tilbake, sa han, og understreket at verden ikke kan gå tilbake til sånn det var, eller business as usual, etter covid-19.

Den ungarske diplomaten påpekte også at selv om pandemien er mer håndterbar, fortsetter den å skape kaos over hele kloden, sammen med akutt matusikkerhet, høye energipriser, rekordhøy inflasjon og forstyrrelser i den globale forsyningskjeden.

— Vi vil ikke gå tilbake til den gamle normalen. Den eneste måten å oppnå bedre resultater på er å forandre på ting. Formene på de forandringene vi trenger er allerede kjent. FNs Agenda 2030 for bærekraftig utvikling, Sendai-Rammeverket, Parisavtalen og vår felles agenda peker oss alle i riktig retning. Det som gjenstår å se, er om vi leverer, sa han.

Vitenskap som guide

Den nye UNGA presidenten fremhevet at hans embetsperiode ville egge løsninger gjennom solidaritet, bærekraft og vitenskap, og styrke vitenskapens rolle i FN-organets beslutningsutforming.

— Jeg vil jobbe for å drive målbar bærekraftfremgang – og dyrke solidariteten vi trenger for å oppnå gjennombrudd eller for å avverge fremtidige katastrofer. Det er rett og slett ikke nok å se på status for bærekraftsmålene. Vi må ha mer vitenskap ved vår side hvis vi ønsker å nå disse målene innen 2030, sa han.

Kőrösi forpliktet seg også til å engasjere seg meningsfullt med sivilsamfunnspartnere, akademikere, privat sektor, samt forskere og praktikere for å finne løsninger som er forankrede i fakta, pålitelig informasjon og vitenskap.

— Vi må nå aktivt ut til unge mennesker, engasjere dem i det vi gjør, slik at når de sitter i disse setene, kan de komme med bedre planer og bedre ideer enn vi gjorde, la han til, og understreket det nylige landemerkevedtaket om å lage et FN ungdomskontor.

Mange av de samme utfordringene

FNs generalsekretær, António Guterres, var den andre som talte under tirsdagens generalforsamlingssesjon.

Han gratulerte president Kőrösi og understreket at mange av de utfordringene som preget den 76. sesjonen av UNGA, dessverre fortsatt er til stede.

— Vi står overfor en verden i fare gjennom vårt arbeid for å fremme fred, menneskerettigheter og bærekraftig utvikling, sa han og ba om solidaritet for å demonstrere det store løftet og potensialet til FN.

Guterres fortalte UNGAs delegater at verden vil at lederne skal bruke alle verktøyene de har til rådighet for å forhandle, bygge konsensus og tilby løsninger.

— Debatt. Overveielse. Diplomati. Disse redskapene representerer den beste veien til en bedre, mer fredelig verden, understreket han.

FN-sjefen avsluttet sin tale med å fremheve at UNGAs 77. sesjon må være et øyeblikk av forandring, for både mennesker og planeten vår.