Global Crisis Response Group på mat, energi og finans har lansert den andre rapporten om de globale effektene av krigen i Ukraina. Rapporten viser at verden står i den største levekostnadskrisen i det 21. århundre.

Levekostnadskrise

Den pågående levekostnadskrisen er forårsaket av økte matpriser, økte energipriser og økonomisk nedgang som følge av krigen i Ukraina.

Grunnen til dette er at både Ukraina og Russland er sentrale aktører i disse markedene, for eksempel er begge landene store produsenter av hvete. Når tilgangen på slike råvarer er begrenset må folk spise annen mat, som skaper en dominoeffekt med økte priser på andre matvarer.

En annen faktor som påvirker pris og produksjon av mat er tilgangen på kunstgjødsel. Høyere energikostnader og handelsrestriksjoner på gjødselforsyningen fra Russland og Belarus har ført til at prisene på kunstgjødsel har økt enda raskere enn matprisene.

Dette vil sannsynligvis forverre krisen, ettersom mange bønder ikke lenger har råd til å kjøpe kunstgjødsel for å produsere mat som dekker den globale etterspørselen.

Hele kloden vil merke effekten

Selv om fattige land er mest berørt av høyere levekostnader, vil hele kloden merke effekten. Omtrent 1,6 milliarder mennesker i 94 land er alvorlig utsatt for minst én dimensjon av krisen, enten om det er mat, energi eller finans. 1,2 milliarder av disse menneskene er utsatt for alle tre dimensjonene samtidig.

I Norge merkes effektene gjennom økte priser på mat, strøm og drivstoff. Alt dette til sammen gjør at det blir betydelig mye dyrere for norske forbrukere å leve fremover.

– Verden er i et kappløp mot tiden, og manglende handling vil være mer kostbart enn å finne løsninger, sa FNs handelssjef Rebeca Grynspan.

En ny virkelighet

– Tre måneder inn i den russiske invasjonen av Ukraina står vi overfor en ny virkelighet, sa FNs generalsekretær António Guterres. – For de på bakken bringer hver dag nye kamper og lidelser. Og for mennesker over hele verden truer krigen og andre kriser med å utløse en bølge av sult og nød, etterfulgt av sosialt og økonomisk kaos, sa Guterres.

Den ferske rapporten viser at millioner av mennesker er utsatt for hungersnød-lignende tilstander og alvorlige sultkriser på grunn av krigen i Ukraina. Effektene av covid-19-pandemien og konsekvensene av klimaendringer vil sannsynligvis forverre situasjonen.

Antallet mennesker med alvorlig mangel på matsikkerhet doblet seg fra 135 millioner før pandemien, til 276 millioner i løpet av to år. Ringvirkningene av krigen kan presse dette tallet til 323 millioner.

– Krigens påvirkning på matsikkerheten, energi og økonomien er systematisk, alvorlig og tar seg opp i fart, sier Guterres.

To nødvendige tilnærminger

Rapporten krever umiddelbar handling på to fronter: stabilisering av globale mat- og energimarkeder og støtte til fattige land.

FN vil koordinere to arbeidsstyrker for å utarbeide en "pakkeavtale" som vil gjøre det mulig for ukrainsk-produsert mat å bli trygt og sikkert eksportert gjennom Svartehavet, mens russisk mat og gjødsel vil få tilgang til det globale markedet.

FNs generalsekretær António Guterres har understreket at det ikke finnes noen løsning på den globale krisen uten å løse den økonomiske krisen i utviklingsland. Derfor ba han om større ressurser for å hjelpe de fattigste og mest utsatte landene i verden.

–Det globale finansielle systemet må bruke alle verktøyene det har til rådighet, med fleksibilitet og forståelse, for å gi støtte til sårbare land og mennesker, sa Guterres.