Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Covid-19 er en test for internasjonalt samarbeid, skriver Guterres iThe Economist sitt magasin «The World in 2021».

Han legger til at verden ikke består denne testen fordi de fleste land fokuserer kun på seg selv.

Generalsekretæren skriver at der populisme og nasjonalisme har vunnet frem, har håndteringen av pandemien vært dårlig, og ofte gjort situasjonen verre.

Prioriteringen fremover bør handle om at en hvilken som helst vaksine mot viruset blir et offentlig gode, skriver Guterres, at det blir «en folkets vaksine, tilgjengelig og rimelig nok for alle, overalt»

Guterres hevder utfordringene fremover er klare: pandemien vil ta verdens oppmerksomhet også i 2021, mens klimakrisen vil oppta oss resten av tiåret.

Guterres vil få slutt på subsidier til oljeindustrien

Generalsekretæren er opptatt av at de økonomiske tiltakene som nå innføres i forbindelse med koronapandemien, også bidrar til den omstillingen som verden trenger for å bekjempe klimakrisen.

– Fornybar energi skaper tre ganger så mange arbeidsplasser som investeringer i petroleumsindustrien, skriver Guterres, som inntar et globalt perspektiv på saken.

Guterres nevner at statlige penger (subsidier) til industri, flyselskaper og shipping burde følge med seg krav om at virksomhetene er i tråd med målene i Paris-avtalen. Han skriver videre at det er på tide å avslutte praksisen med å gi subsidier til petroleumsindustrien.

Han legger til at de tiltakene vi iverksetter nå for å bekjempe pandemien og for å skape bærekraftige jobber, også må bidra til mer likestilling mellom kjønnene – at det ikke finnes noen andre enkelttiltak som gjør mer for å styrke samfunnene for fremtiden enn å sikre likestilling.

Kilde: The Economist – The World in 2021