Det er på tide å gå fra ord til handling. På noen områder trenger vi også en drastisk kursendring. Dette er hovedbudskapet til FNs klimapanel (The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)) i deres nye rapport.

Effektene av klimaendringene vil bli gradvis mer intense i tiden fremover, som er en trussel mot både menneskelig velvære og planetarisk helse. Vi har, derimot, et raskt lukkende «mulighetsvindu» for å sikre en levedyktig og bærekraftig fremtid for alle. Her er noen grep som må tas, ifølge verdens klimaeksperter.

1. Vi må sikre en snuoperasjon når vi når grensen

Budskapene til FNs klimapanel er dystre. De mener at det er nesten umulig å forhindre at kloden varmes opp med mer enn 1,5-grader. Selv om verdens land lenge har vært enige om å ta de grep som trengs for å forhindre en global oppvarming, har verden allerede blitt 1,1-grader varmere. Dette betyr at i løpet at 2030-tallet er det sannsynlig at oppvarmingen vil være på over 1,5-grader.

Det som teller nå er å sikre en snuoperasjon, så raskt som mulig, etter å ha overskredet denne grensen. Rapporten erkjenner at «overstyring» kan være farlig, fordi det kan snuble vippepunkter som ikke kan krysses. Smelting av permafrost som da vil frigjøre store mengder varme gasser er et eksempel på dette.

For at verden skal komme tilbake, derimot, vil trenge dyr, uprøvd teknologi for å trekke CO2 fra luften, noe som kalles karbonfangst. Dette betyr at det haster mer enn noensinne å komme til netto null – der mengden klimagasser i atmosfæren ikke øker. Hver global oppvarmingsøkning, og hvert år som går, betyr mye.

2. Vi må slutte med fossilt brensel

Selv om rapporten ikke definitivt sier det, er det noen klare indikasjoner på at kull, olje og gass ikke har en fremtid på vår planet. Rapporten fremhever hvordan fornybare energiformer som vind og sol nå er billigere, og at det å holde seg til fossilt brensel kan være dyrere mange steder enn å bytte til lavkarbonsystemer.

— Hastebeskjeden, tror jeg, er å slutte å brenne fossilt brensel så raskt som menneskelig mulig, sa Dr. Friederike Otto, en av rapportens forfattere, til BBC News. Dette er ikke fordi vi mangler en viktig del av teknologien, eller viktig kunnskap. Det er fordi, så langt, har hastefølelsen ikke vært til stede der de viktige avgjørelsene tas, mener hun.

3. Alle må bidra

Selv om det er lett å tenke at vitenskapelige rapporter om klimaendringer handler om regjeringer og energipolitikk, fremhever Klimapanelet at folks handlinger på individuelt nivå utgjør en enorm forskjell for helhetsbildet.

— Vi kan kutte 40 til 70 prosent av anslåtte utslipp i 2050 med sluttbrukertiltak, mener Kaisa Kosonen fra Greenpeace. Dette inkluderer å gå over til plantebaserte kosthold, unngå flyreiser, og bygge flere byer som er gå- eller sykkelvennlige, mener hun, ifølge BBC News.

Rapporten oppfordrer regjeringer til å gjøre om sine transport-, industri- og energisystemer slik at det blir mye enklere og billigere for enkeltpersoner å ta disse lavkarbonvalgene.

4. Vi må øke forpliktelser innen 2030

Avgjørelsene vi tar rundt om i verden i løpet av de neste syv årene vil gjenlyde gjennom de neste århundrene. Med vedvarende oppvarming på mellom to og tre grader, vil isdekket på Grønland og Vest-Antarktis gå tapt «nesten fullstendig og irreversibelt» over flere årtusener, advarer rapporten.

Mange andre terskler vil bli krysset ved lave oppvarmingsnivåer – som påvirker verdens isbreer, for eksempel. For å stoppe dette «oppvarmingstoget» som kjører med altfor høy hastighet, må regjeringer øke sine forpliktelser før 2030 – for å nå netto null innen 2050. Dette må til for å holde oppvarmingen på eller rundt 1,5-grander innen 2100.

5. Nå trenger vi politikk, ikke bare vitenskap

Det handler nå om politikk, ikke bare vitenskap. Den virkelige styrken til FNs klimapanel er at rapportene deres er avtalt med regjeringer – og rapportene blir godkjent av deres representanter i nærvær av forskerne med ansvar for rapportene. Men fremtiden til fossilt brensel blir mer og mer et politisk spørsmål.

I Sharm el-Sheikh på COP27 forsøkte en rekke land å få FN til å gå med på å fase ut olje og gass, samt kull, men klarte det ikke. Dette argumentet forsvinner ikke – med EU nå åpent støtte nå et slikt trekk. Denne nye rapporten vil stå sentralt når land møtes igjen på COP28 i Dubai senere i år.