FNs kvinnekommisjon (CSW66) er et årlig arrangement som samler verdens land, statsledere og sivilsamfunnet for å styrke kvinner og fremme likestilling. Det årlige møtet arrangeres i år for 66. gang, den 14. - 25. mars. I år vil delegatene diskutere hvordan vi kan inkludere og styrke kvinner til å delta i politiske beslutningsprosesser og programmer for å motvirke klimaendringer, ta vare på miljøet og styrke beredskapen når det gjelder naturkatastrofer.

— Mangelen på likestilling kombinert med klima og miljøkriser er den største utfordringen i vår tid. CSW66 gir os en unik mulighet til å komme opp med sterke, handlingsorienterte anbefalinger når det gjelder dette temaet, spesielt i lys av den siste klimarapporten fra FNs klimapanel. FNs generalsekretær kalte rapporten et atlas over menneskelig lidelse, sa Sør-Afrikas FN-ambassadør Mathu Joyini som leder CSW66 arbeid i år.

Les mer om den 66. sesjonen av FNs kvinnekommisjon og programmet her.

CSW66 holdes i New York, men store deler av arrangementet vil også foregå digitalt. Norge er medarrangør på tre digitale arrangementer:

  • 16. mars: Å redusere risikoen for naturkatastrofer gjennom en kjønnssensitiv gjennomgang av Sendai rammeverket for katastrofeberedskap. Arrangementet vil se på muligheter for å styrke kvinner og implementere Sendai-rammeverket. For mer informasjon og påmelding, se her.
  • 17. mars: Å endre lovgivning: Når kvinner flytter fjell. Arrangementet tar opp hvordan kvinner og jenter kan involveres og ta lederroller i politiske prosesser for å stoppe klimaendringene og verne naturen. For mer informasjon og påmelding, se her.
  • 23. mars: Presentasjon og diskusjon om hvordan vi kan styrke kvinner på landsbygda når det gjelder økonomi og i samfunnet generelt. Arrangementet vil fremme perspektivet til rurale kvinner som føler klimaendringene på kroppen i sine samfunn. For mer informasjon og påmelding, se her.

For mer informasjon om alle arrangementene som finner sted i forbindelse med CSW66, se her.

Fra den norske regjeringens side er statssekretær Bjørg Sandkjær på plass i New York og deltar på CSW66 14. - 17. Mars.