Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Reiserestriksjoner og forbud mot å gå om bord og i land på skip, har ført til at om lag 400 000 sjøfolk og fiskere har arbeidet mye lenger enn maksimumsgrensen på 11 måneder per kontrakt. Det samme har skjedd med ansatte på oljeplattformer. Dette er et brudd mot grunnleggende menneskerettigheter, retten til et familieliv og er en alvorlig trussel mot helse, miljø og sikkerhet.

5. oktober kom de tre FN-organene: FNs høykommissær for menneskerettigheter, UN Global Compact og FNs arbeidsgruppe for business og menneskerettigheter med en felles uttalelse hvor de ber om umiddelbare tiltak for å få slutt på den umulige situasjonen sjøfolk har kommet i, som en konsekvens av regjeringers tiltak for å begrense pandemien.

De minner om at ansvaret ikke bare ligger hos sjøfarten, men også hos næringslivet som nyter godt av varer som kommer sjøveien. Ifølge avsenderen, gjelder det 90 prosent av verdenshandelen. De tre FN-organene oppfordrer til dialog med fagforeninger, sivilsamfunnet og andre interessentgrupper for å finne fram til de beste tiltakene.

De fremmer selv seks konkrete tiltak og viser til FNs veiledende prinsipper som et ypperlig rammeverk for rask og sårt tiltrengt involvering fra næringslivets side.