FNs menneskerettighetssjef Volker Türk ber om sterkt lederskap og politisk vilje til å handle på oppfordringen fra mennesker av afrikansk avstamning om å vise ansvarlighet og sette på plass oppreisning. Dette melder UN News.

Ny FN-rapport

Hans appell kommer i hælene på utgivelsen av en ny FN-rapport laget av kontoret til FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR). Denne rapporten gir en rekke konkrete skritt som regjeringer kan – og burde – ta for å sikre at oppreisning fra tidligere kolonimakter blir en virkelighet.

De foreslåtte tiltakene, som må ledes av mennesker av afrikansk avstamning selv, inkluderer en offentlig unnskyldning, utdanning og bevisstgjøring, restitusjon og kompensasjon.

I flere tiår har mennesker av afrikansk avstamning over hele verden bedt om ansvarlighet og skadeoppreisning. Rapporten fremhever at disse kravene – inkludert retten til tilstrekkelige, effektive, raske og hensiktsmessige rettsmidler, og oppreisning for ofre for brudd på menneskerettighetene – er nedfelt i internasjonale og regionale menneskerettighetsinstrumenter.

Selv om noen land nylig har tatt skritt for å beklage en vond arv, som for eksempel Nederland, understreker rapporten at «ingen land har fullstendig redegjort for fortiden og tatt tak i den etterlatte arven som er til stede i dag, og fortsatt viser ringvirkninger og pågående utslag».

«Ikke bare en urettferdighet»

Opptil 30 millioner kvinner, menn og barn ble voldelig tatt fra sine hjem og lokalsamfunn i flere afrikanske land og tvunget inn i slaveri i løpet av fire århundrer. Etter at slaveriet tok slutt, fortsatte rasediskriminerende politikk, segregering og apartheid.

Høykommissæren for menneskerettigheter understreket at oppreisning og rettferdighet «ikke bare handler om å ta opp fortidens urettferdige handlinger», men også om å bygge samfunn som virkelig er inkluderende, likeverdige og fri for rasisme.

Lær mer

Menneskerettigheter

FN-rapport: Barn av afrikansk avstamning «ikke ansett som barn i det hele tatt»

Konvensjon mot rasediskriminering

Apartheidkonvensjonen

Internasjonal dag for mennesker av afrikansk avstamning

Internasjonal minnedag for ofre for slaveri og den transatlantiske slavehandelen

Internasjonal dag mot rasediskriminering

Internasjonal dag til minne om slavehandelen

Undervisningsopplegg om slavehandelen og Ribeira Grande