FNs fredsbevarende arbeid består av å hjelpe land preget av krig og konflikt til å finne veien til fred. En del av FNs bidrag til fred er deres fredsbevarende styrker, som i en årrekke har bidratt til sikkerhet og kapasitetsbygging i konfliktområder. FN-styrkene er utstedt av FNs sikkerhetsråd, og det aktuelle landet må selv godkjenne at en styrke skal opprettes i landet. En FN-styrke er upartisk, og skal følge sikkerhetsrådets mandat.

FN har ikke et eget militær, og for å kunne sende en fredsbevarende styrke til et konfliktpreget område, er de avhengig av at medlemslandene sender ned soldater fra sine egne land. Disse styrkene består derfor ofte av mennesker fra nasjoner og land over hele verden. Soldatene er vanlige mennesker som trosser vanskelige og ofte farlige forhold, men som samles om et felles mål om å skape fred.

Farligere nå enn tidligere

Landskapet de fredsbevarende styrkene opererer i, er farligere i vår tid enn noen gang tidligere. Dette er det flere grunner til, men blant annet moderne og teknologiske våpen og geopolitiske spenninger, altså at politikk og maktpolitikk avhenger av geografiske forhold, gjør konfliktene mer komplekse.

Også digitale verktøy truer FNs fredsbevarende styrker i vår tid. Det er en økende trussel at feil- og desinformasjon sprer seg på nett, som potensielt kan bidra til misnøye og vold mot styrkene. For å møte disse utfordringene må alle tilpasse seg realitetene og spisse rollene sine for å oppnå målet om fred.

«Fred begynner med meg»

I forbindelse med 75-årsjubileet til FN-styrkene, ønsker FN å hedre og takke alle tidligere og nåværende soldater, som ofrer mye for fredsoppnåelse. Spesielt hylles soldater som har mistet livet i arbeidet for en fredelig verden. Temaet for jubileet er «fred begynner med meg», inspirert av de mange unike og individuelle historiene fra FN-soldatene. Deres arv vil alltid inspirere til å fortsette det fredsbevarende arbeidet.

Fredsbevarende operasjoner

  • Det er i dag 12 pågående fredsbevarende operasjoner.
  • I 2023 jobber over 87 000 kvinner og menn for FN-styrkene.
  • FN-styrkenes totale budsjett er 6,45 milliarder dollar.
  • FN har gjennomført 71 fredsbevarende operasjoner siden 1948.
  • Over to millioner mennesker fra 125 land har tjenestegjort under FN-flagget.
  • Over 4200 personer har mistet livet i FNs tjeneste siden 1948.
  • Norge bidrar i dag med politi, eksperter og militært personell i seks av FNs fredsbevarende operasjoner. Omtrent halvparten av disse deltar i operasjonen i Sør-Sudan.

Sist oppdatert 02.05.23 Kilde: peacekeeping.un.org