Selv om de fleste av oss har allerede lagt nyttårsforsettene i glemmeboka, har FN-sjefen gått igjennom sin liste over prioriterte handlingsområder for FNs generalforsamling. Han understreket at FN ble grunnlagt i jakten på fred.

— Fred er vår grunn til å eksistere, eller raison d’être. Likevel, mens jeg skanner landskapet i dagens verden, er den tingen vi mangler mest dramatisk faktisk fred, sa han, ifølge UN News.

Fra konflikten i Gaza til krigen mot miljøet og i kampen mot giftig desinformasjon og hatytringer til å skape bærekraftig, inkluderende praksis, er fred den røde tråden som vever seg gjennom verdens felles vev, understreket han.

— Fred er veien ut av disse sammenkoblede krisene; det er et kamprop ... og en oppfordring til handling, la han til, og skisserte en vei videre for å møte felles mål som, til tross for turbulente tider, gir grunn til håp.

Vi må svare på folks behov, fra Gaza til Ukraina

FN-sjefen fremhevet at sivile bærer hovedtyngden av kriser over hele verden, fra terrorbølger i Sahel og konflikter i Gaza, Sudan og Ukraina til væpnede grupper i den østlige demokratiske republikken Kongo og gjenger som herjer Haiti.

— For millioner av mennesker som er fanget i konflikt rundt om i verden, er livet et dødelig, daglig, sultent helvete, sa han.

Han oppfordret til et globalt fremstøt for fred, og snakket spesielt om krisen i Gaza, og kalte den et «sår på vår kollektive samvittighet».

Han ba om en umiddelbar humanitær våpenhvile, og fordømte de brutale 7. oktober-angrepene fra Hamas og andre militante grupper på israelske sivile, samtidig som han understreket behovet for en tostatsløsning.

Verden er i en «kaostilstand»

Guterres hevdet at hvis alle land oppfylte sine forpliktelser i henhold til FN-pakten, ville enhver persons rett til et liv i fred og verdighet være garantert.

— Men regjeringer overser og undergraver selve prinsippene i multilateralisme, med null ansvarlighet, sa han.

Han pekte også på et «fastlåst» sikkerhetsråd. Han beskrev den nåværende dysfunksjonen som dypere og farligere, og viste til verdens inntreden i en «kaostilstandstid».

— Vi ser resultatene: en farlig og uforutsigbar fri-for-alle til å gjøre som de vil, med total straffefrihet, fortsatte han, og advarte om risikoer som spenner fra snikere atomvåpen til nye konfliktdomener og våpen.

Ny fredsagenda

I møte med kompleksiteten i dagens splittede verden, understreket FN-sjefen behovet for å styrke og fornye globale freds- og sikkerhetsrammer.

Han minnet om sin nye fredsagenda, New Agenda for Peace, som han lanserte i midten av 2023, og tok til orde for reform av sikkerhetsrådet, en forpliktelse til å eliminere atomvåpen, forsterket konfliktforebyggende innsats og tiltak for å dempe virkningen av geopolitisk konkurranse rundt globale handelsregler, forsyningskjeder, valutaer og internett.

Vi må bekjempe hatytringer

FN-sjefen ga også uttrykk for bekymring for økende hatytringer, diskriminering, ekstremisme og menneskerettighetsbrudd globalt.

Han ba om en fornyet sosial kontrakt basert på tillit, rettferdighet og inkludering, forankret i menneskerettigheter, inkludert hans oppfordring til handling for menneskerettigheter og kommende etiske retningslinjer for informasjonsintegritet.

Han tok for seg virkningen av nye teknologier og la også merke til arbeidet til FNs rådgivende organ for kunstig intelligens, som gjenspeiler organisasjonens sentrale innkallingsrolle, som bringer sammen regjeringer, private selskaper, akademia og sivilsamfunnet.

La oss bygge en bærekraftig fremtid

Guterres fremhevet den gjensidige avhengigheten mellom fred og bærekraftig, inkluderende utvikling, og understreket at det å oppnå bærekraftsmålene er avgjørende for å bygge fred og velstand.

For å holde løftet om 2030-agendaen, ba han om fremgang på to avgjørende områder: «stimuluspakken» for bærekraftsmålene på 500 milliarder dollar årlig i langsiktig finansiering for land i det globale sør, og reform av den internasjonale finansarkitekturen for å svare på behovene til alle land.

Han understreket også at klimakrisen fortsatt er verdens mest presserende utfordring.

Han bemerket den uunngåelige snuoperasjonen fra æraen med fossilt brensel, og den ustoppelige fornybare energirevolusjonen. Han oppfordret til handling i år for å forhindre en klimakatastrofe, og ba om tredobling av global fornybar energikapasitet, dobling av energieffektiviteten innen 2030 og utforskning av innovative kilder til klimafinansiering.

— Kriger ødelegger, fred bygger

Fred, konkluderte generalsekretæren, er fortsatt den viktigste menneskelige bestrebelsen, i stand til å oppnå underverker som kriger aldri vil gjøre.

— Kriger ødelegger, mens fred bygger, sa han, og la til at i dagens urolige verden, «å bygge fred er en bevisst, dristig og til og med radikal handling».

Han oppfordret til en kollektiv forpliktelse for nåværende og fremtidige generasjoner, og bekreftet hans urokkelige engasjement til å presse på for fred for alle.

Lær mer

Les hele innlegget til FN-sjefen her

Les mer om FN, fred og sikkerhet her

Les mer om Generalforsamlingen her

Les mer om Sikkerhetsrådet her