Å investere i jobbskaping, sosial beskyttelse og en rettferdig overgang til et fremtidig null-utslippssamfunn, kan forhindre enda større forskjeller mellom fattig og rik.

– Global solidaritet har så langt vært fullstendig utilstrekkelig, uttalte António Guterres da han presenterte forslaget til en ny kurs, tirsdag 28. september.


António Guterres. Foto: UN Photo/Jean-Marc Ferré.
António Guterres. Foto: UN Photo/Jean-Marc Ferré

Gutteres sa at en fornyet sosial kontrakt – med universell sosial beskyttelse innen 2030 – burde være en sentral del av gjenoppbyggingsarbeidet (recovery) etter pandemien.

Universell sosial beskyttelse inkluderer helsedekning, trygd og utdanning for alle, spesielt for kvinner og jenter, påpeker generalsekretæren.

Faktagrunnlaget som anbefalingene tok utgangspunkt i, viser at den ekstreme fattigdommen i verden har økt fra mellom 119 og 224 millioner mennesker mellom mars og desember i 2020. Det er den første økningen av denne typen på over 21 år.

ILO blir med på laget for å få fortgang i prosessen

Visjonen som Guterres presenterte på tirsdag, ble kalt en ny global akselerator for jobbskaping og sosial beskyttelse for en rettferdig overgang ("A New Global Accelerator on Jobs and Social Protection for a Just Transition").

Denne globale akselerator-planen skal iverksettes i samarbeid med Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

ILOs generaldirektør, Guy Ryder, kommenterte det nye tiltaket med å si at verden ikke var forberedt på covid-19, men at vi nå «må være forberedt på at gjenoppbyggingen må gagne alle».

-Ambisjonsnivået er høyt, fordi det ville vært uansvarlig å være mindre ambisiøs, konkluderte Ryder.

Les mer om denne saken på UN News