1. desember hvert år markeres verdens aidsdag. Med dagens trender vil verden ikke nå globale målene for aids. Millioner av liv står på spill. I fjor døde 650 000 mennesker av aids og 1,5 millioner fikk hiv, viruset som forårsaker sykdommen.

En ny studie laget av FNs aidsprogram (UNAIDS) viser hvordan kjønnsulikheter og skadelige kjønnsnormer hindrer slutten på aidspandemien – med økende nye infeksjoner og vedvarende dødsfall i mange deler av verden.

UNAIDS-rapporten viser at bare hastetiltak for å endre ulikheter mellom kvinner og menn kan få verdens aids-respons på rett spor.

Den viser også hvordan verdensledere kan ta tak i disse ulikhetene, og oppfordrer alle til å være modige nok til å ta nødvendige grep.

Veien ut

— Verden vil ikke være i stand til å beseire aids samtidig som den forsterker patriarkatet, sa Winnie Byanyima, administrerende direktør for UNAIDS. Hun ba om umiddelbar handling som tar tak i de kryssende ulikhetene kvinner står overfor.
— Det eneste effektive rutekartet for å få slutt på aids, oppnå bærekraftige utviklingsmål og sikre helse, rettigheter og delt velstand, er et feministisk rutekart, understreket hun.
— Kvinneorganisasjoner og bevegelser er allerede i frontlinjen og gjør dette dristige arbeidet. Ledere må støtte dem og lære av dem, oppfordret Byanyima.

«Farlige ulikheter» påvirker kvinner

I områder med en høy hiv-byrde har kvinner utsatt for vold i nære relasjoner opptil 50 prosent høyere sjanse for å få viruset, ifølge rapporten om farlige ulikheter.

I perioden fra 2015 til 2021 kunne bare 41 prosent av gifte kvinner i alderen 15 til 24 år som bor i 33 land ta egne beslutninger om seksuell helse.

Effektene av kjønnsforskjeller på kvinners hiv-risiko er særlig tilfelle i Afrika sør for Sahara, der kvinner sto for 63 prosent av nye hiv-infeksjoner i 2021. I denne delen av Afrika er det også tre ganger større sannsynlighet for at jenter og unge kvinner i alderen 15 til 24 år får hiv enn gutter og unge menn.

Et maktspørsmål

Den drivende faktoren, sa UNAIDS, er makt. De viser til en studie som avslører hvordan jenters sårbarhet for hiv-infeksjon minsker med opptil 50 prosent hvis de går på skolen og fullfører videregående opplæring.

— Når dette forsterkes med en pakke som støtter myndiggjøring, reduseres jenters risiko ytterligere, sa UNAIDS.
— Ledere må sikre at alle jenter går på skolen, er beskyttet mot vold – som altfor ofte er normalisert, også gjennom ekteskap med mindreårige – og har økonomiske valg som garanterer dem en håpefull fremtid, understreket organisasjonen.

I mellomtiden fraråder «skadelige maskuliniteter» mange menn fra å søke omsorg. Bare 70 prosent av menn som lever med hiv fikk behandling i 2021, sammenlignet med 80 prosent av kvinner.

— Økende kjønnstransformerende tiltak – eller tiltak som tar tak i de grunnleggende årsakene til ulikhet mellom kjønnene og omformer ulike maktforhold – i mange deler av verden er nøkkelen til å stoppe pandemien, står det i rapporten.

Unge lever i fare

Ulikheter i tilgang til behandling mellom voksne og barn er også et hinder for aids-responsen, men å tette dette gapet vil redde liv.

Selv om over tre fjerdedeler av voksne som lever med hiv er på antiretroviral behandling, får litt over halvparten av barna denne livreddende medisinen.

I fjor utgjorde barn bare fire prosent av mennesker som lever med hiv, men 15 prosent av alle aids-relaterte dødsfall.

Diskriminering, stigmatisering og kriminalisering av visse deler av samfunnet koster også liv, la UNAIDS til.

En ny analyse viser ingen stor nedgang i nye infeksjoner blant homofile menn og andre menn som har sex med menn, både i den vestlige og sentrale Afrika-regionen, og i den østlige og sørlige regionen av kontinentet.

— Står man overfor et smittsomt virus og hvis man «overser» viktige deler av samfunnet undergraver man fremrykk i hele aids-responsen. Dette er en forklaring på bremsende fremgang, advarte UNAIDS.

Fremgang er mulig

Rapporten viser også at fremgang mot ulikheter er mulig.

For eksempel, selv om undersøkelser ofte viser lavere tjenestedekning blant viktige grupper i samfunnet, har tre fylker i Kenya oppnådd høyere hiv-behandlingsdekning blant kvinnelige sexarbeidere enn blant kvinner generelt.

— Land vet hva de skal gjøre for å få slutt på ulikheter, sa Byanyima.

Hun ga en liste over tiltak som man vet fungerer. Dette inkluderer å sikre at alle jenter går på skolen, å forhindre kjønnsbasert vold og støtte kvinneorganisasjoner.

— Frem «sunne maskuliniteter», sa hun. Dette vil ta over plassen til den skadelige atferden som forverrer risikoen for alle. Sørg for at tjenester for jenter og gutter som lever med hiv når dem og dekker deres behov, og lukk behandlingsgapet slik at vi får slutt på aids hos barn for godt, fortsatte hun.
— Avkriminaliser forhold med par av samme kjønn, sexarbeidere og personer som bruker narkotika, og invester i lokalsamfunnsledede tjenester som muliggjør inkludering, understreket Byanyima. Dette vil bidra til å bryte ned barrierer for tjenester og omsorg for millioner av mennesker, mente hun.

Utjevning kommer alle til gode

Rapporten viser også at giverlandfinansiering stimulerer økt finansiering fra regjeringer i land som sliter med hiv og aids. Nye investeringer for å møte ulikheter trengs umiddelbart, særling nå som mange rikere land kutter bistanden til global helse.

Økt støtte er avgjørende for å få aids-responsen tilbake på sporet.

— Det verdensledere trenger å gjøre er krystallklart, understreket Byanyima. Med ett ord: Utjevn. Utjevn tilgangen til rettigheter, utjevn tilgangen til tjenester, utjevn tilgangen til den beste vitenskapen og medisinen. Utjevning vil ikke bare hjelpe de marginaliserte. Det vil hjelpe alle, oppfordret hun.

Lær mer

Les om FNs aidsprogram (UNAIDS)

Få med deg de siste hiv-smittetallene på vår statistikkside.

Lær mer om Verdens aidsdag og hvorfor den er så viktig.

Les alt du trenger å vite om likestilling mellom kvinner og menn på vår temaside.