Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Et nytt havpanel lanserte 3. desember en redningsplan for verdenshavene. Handlingsplanen, som baserer seg på arbeidet til 250 forskere fra hele verden, viser at tilstanden i havet er verre enn forventet. Heldigvis presenterer den også konkrete tiltak panelets medlemmer har forpliktet seg til, og som kan redde den blå planeten for fremtidige generasjoner.

De 14 landene i Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi (havpanelet) er Australia, Canada, Fiji, Jamaica, Japan, Portugal, Chile, Ghana, Indonesia, Kenya, Mexico, Namibia, Palau og Norge. Landene representerer nær 40 prosent av verdens kystlinjer og 30 prosent av verdens økonomiske soner til havs.

Havpanelet består av medlemslandenes sittende statsledere og ledes av Erna Solberg. Panelet har forpliktet seg til å nå en bærekraftig forvaltning av 100 prosent av sine hav og kystområder i løpet av 5 år. Det oppfordrer også alle andre kyststater til å gjennomføre panelets tiltakspakke innen 2030 for å nå FNs bærekraftsmål.

Havpanelets rapport viser hvilke muligheter bærekraftig forvaltning av havet kan utløse. Blant annet 12 millioner nye arbeidsplasser mot 2050, produksjon av seks ganger mer sjømat enn i dag og førti ganger mer ren energi gjennom havvind, bølgekraft og tidevannsenergi. Havet kan også redusere klimagassutslippene med 21 prosent av det som er nødvendig for å nå klimamålene.

Et sterkt internasjonalt blå-grønt havsamarbeid er viktigere enn noen gang. Vi må beskytte havet bedre slik at vi kan produsere mer helsebringende mat, ren energi, sikre arbeidsplasser og transporten til havs. Uten det blir ikke verdens utvikling frem mot 2030 bærekraftig

Erna Solberg i forbindelse med lanseringen

Rapportarbeidet består av 20 fagrapporter, med en hovedrapport som ble lansert parallelt med tiltakspakkens 74 konkrete tiltak.

Den faglige hovedrapporten har fem hovedanbefalinger:

  1. Å bruke og dele forskning og data i beslutningsprosesser
  2. Å utvikle planer for 100 prosent forvaltning av alle havområder
  3. Å mobilisere finansiering ved tiltak som reduserer risiko
  4. Å stoppe forurensning fra land
  5. Å ta hensyn til alle de verdiene som havområdene representerer.

Havpanelet har også identifisert en rekke konkrete tiltak for sjømat, energi, turisme, transport, nye havnæringer, mineraler, klima, kystøkosystemer, forurensning, fordeling, kunnskap, naturkapitalregnskap, data/teknologi og finans.

Les rapporten: «Ocean Solutions that Benefit People, Nature and the Economy»