Bare halvparten av verdens arbeidstakere har jobber tilpasset utdanningsnivået sitt, ifølge Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Dette til tross for at mye har blitt gjort de siste årene for å sørge for bedre utdanningsmuligheter for flere, i tråd med bærekraftsmål 4.

Dårlig match mellom arbeidsliv og utdanningssektoren?

ILO har analysert arbeidstakerstatistikk på utdannelse og jobb for alle arbeidstakere i mer enn 130 land. Halvparten av arbeidsstokken globalt har jobber de enten er over- eller underutdannet for. Samtidig hevder mange arbeidsgivere at de sliter med å finne godt egnede arbeidstakere for å utvide og forbedre sine organisasjoner og foretak. Dette fenomenet avdekker en mangelfull kobling mellom arbeidsliv og utdanningssektoren.

Store forskjeller mellom land

I høyinntektsland har en større andel av arbeidstakerne riktig utdanningsnivå for jobbene sine, sammenlignet med lavinntektsland, skriver ILO news. Disse observasjonene antyder at frekvensen av riktig utdanningsnivå for arbeidet som utføres øker med landenes utviklingsnivå.