Mer må gjøres for å beskytte øyehelsen til arbeidere, ifølge en fersk rapport fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og Den internasjonale organisasjonen for forebygging av blindhet (IAPB).

Ifølge rapporten «Eye Health and the World of Work» lever 13 millioner mennesker med synshemming knyttet til arbeidet sitt, og rundt 3,5 millioner øyeskader oppstår på arbeidsplasser hvert år. Dette utgjør én prosent av alle ikke-dødelige yrkesskader, ifølge ILOs pressemelding.

Øyehelse påvirker arbeid

Øyehelse påvirker arbeidslivet betydelig: Det er 30 prosent mindre sannsynlig at de med nedsatt synsevne er i jobb, sammenlignet med de som ikke lever med en synsreduksjon. Økonomisk utvikling spiller en betydelig rolle i forekomsten av synshemming – lav- og mellominntektsregioner opplever omtrent fire ganger flere tilfeller enn høyinntektsregioner.

Mer enn 90 prosent av tilfellene med nedsatt synsevne kan enten forebygges eller behandles gjennom tilgjengelige, og rimelige metoder, understreker studien. Dette viser behovet for koordinerte globale, nasjonale og arbeidsplassinitiativer for å beskytte velvære på jobb, siden øyehelse er en viktig del av arbeidernes helse.

HMS-programmer trengs

HMS eller helse, miljø og sikkerhetsprogrammer for å beskytte arbeidernes syn bør utformes med tre mål, ifølge studien: Forhindre eksponering for visse farer på hver arbeidsplass; beskytte den nåværende øyehelsen til arbeiderne; og å utarbeide et system for å inkludere arbeidernes naturlig forekommende synstap i risikovurderinger.

Arbeidstakere bør informeres om farer som kan påvirke deres øyehelse. Arbeidstakere og fagforeningsrepresentanter bør også konsulteres om øyehelseprogrammer og intervensjoner på arbeidsplasser.

— ILO understreker hvor viktig det er å beskytte arbeidernes sikkerhet og helse – som inkluderer øynene deres, sa Joaquim Pintado Nunes, ILOs sjef for arbeidstilsyn og arbeidssikkerhet- og helse. Ved å prioritere øyehelsebevissthet og effektiv gjennomføring kan vi sørge for at alle på jobb har tilgang til et trygt og sunt arbeidsmiljø, sa han. Dette sikrer deres generelle velvære, reduserer forskjeller og fører til økt produktivitet, la han til.

— Denne rapporten viser for alle hvor viktig det er å ta vare på øynene våre, samtidig som den gir utrolig nyttig veiledning og anbefalinger for hvordan man kan beskytte og fremme øyehelse på jobben, sa IAPB-president, Caroline Casey.

Studien kommer en måned før Verdens synsdag, som i år fokuserer på øyehelse på arbeidsplassen med temaet «Vær glad i øynene dine på jobben». Denne dagen oppfordrer arbeidsgivere over hele verden til å prioritere øyehelsen til sine ansatte.

Om Verdens synsdag

Denne dagen koordineres av IAPB og arrangeres den andre torsdagen i oktober hvert år. På denne dagen kan man rette verdens oppmerksomhet mot øyepleie, og blir i år markert torsdag 12. oktober 2023.

Lær mer

Du kan lære mer om ILO her.

Du kan lære mer om arbeidslivet her.