HVOR MANGE UNGA-SESJONER HAR FN HATT SÅLANGT?

Den første generalforsamlingen i FN ble holdt i 1946. Denne måneden åpnet den 77. sesjonen.

HVOR MANGE DAGER VARTE HOVEDDEBATTEN?

Hoveddebatten varte i år i seks dager. Det staselige fyrverkeriet som markerer den såkalte hoveddebatten – der presidenter, statsministre, dronninger og konger inntar scenen – begynte tirsdag 20. september. Talene fortsatte til mandag 26. september. Søndag var en fridag.

HVOR MANGE INNLEGG BLE HOLDT?

195 innlegg ble holdt. Dette inkluderer taler fra 190 medlemsland, tre permanente observatører – Palestina, Den hellige stol (often omtalt som Vatikanstaten) og EU. I tillegg ble det holdt åpningstaler fra FNs generalsekretær António Guterres og presidenten av den 77. generalforsamlingen, Csaba Kőrösi fra Ungarn, som også holdt en avslutningstale.

HVEM TALTE FØRST OG SIST?

Brasil holdte den første talen, og Nauru holdte den siste talen.

Brasil er historisk sett det første medlemslandet som taler, ettersom deres beslutning om å melde seg frivillig midt i andres motvilje i de første dagene av generalforsamlingen skapte presedens. Nauru er på ingen måte forpliktet til å gå sist – i 2021 var den siste som holdt innlegg Timor-Leste – men rekkefølgen på innleggene bestemmes generelt av faktorer inkludert geografi og hvilken stilling den som taler har.

HVEM VAR DET SOM HOLDT INNLEGG?

 • Presidenter: 73
 • Konger: 2
 • Prinser: 2
 • Emirer: 1
 • Statsministre: 49
 • Overgangsledere eller fungerende ledere: 2
 • Statssekretærer: 1
 • Visepresidenter: 4
 • Ministre: 52
 • FN-ambassadører: 7

Det er vanligvis statsoverhoder, regjeringssjefer og statsråder som holder innlegg i hoveddebatten.

I år så man fire kongelige på talerstolen, inkludert kongene av Eswatini og Jordan og emiren av Qatar.

Det var to innlegg fra prinser: Prins Albert II er Monacos statsoverhode, mens prins Farhan bin Faisal er Saudi-Arabias utenriksminister (selv om han teller som prins i opptellingen ovenfor).

Pietro Parolin, delegaten fra Den hellige stol, har tittelen statssekretær. Stillingen innehas av en kardinal som fungerer som pavens stedfortreder og håndterer Vatikanets politiske og diplomatiske anliggender.

General Abdel-Fattah Burhan er Sudans overgangsleder. Han ledet et kupp mot en overgangsregjering som ble siktet for å gjete landet til demokrati i fjor.

Malis fungerende statsminister, Abdoulaye Maiga, er også talsperson for regjeringen til landets kuppleder, Assimi Goita.

VAR DET FLEST MENN ELLER KVINNER SOM TALTE?

 • Menn: 173
 • Kvinner: 22

Kvinnestemmer i FNs generalforsamling er vanligvis få. Selv blant årets talere var færre enn halvparten – ni, for å være presis – stats- eller regjeringssjefer. Den ynkelige summen representerte likevel en forbedring fra i fjor, da kun 18 kvinner holdt taler.

Presidenten av fjorårets generalforsamling, Abdullah Shahid fra Maldivene, sammenkalte den første UNGA-plattformen for kvinnelige ledere noensinne for å prøve å ta tak i gapet. Under møtet under UNGA77 sa deltakerne at det kan ta mellom 130 og 300 år å oppnå likestilling mellom kjønnene.

HVOR MANGE LAND STILTE IKKE I ÅR?

Tre land deltok ikke under årets hoveddebatt. Afghanistan, Myanmar og São Tomé og Príncipe er alle FN-medlemsland, men ingen av disse tre tok mikrofonen i år.

Statusen til Afghanistan og Myanmar er fortsatt omstridt - det samme problemet hindret de to asiatiske landene fra å snakke i fjor, etter militærjuntaens velte av Myanmars sivile regjering, og gjenoppstandelsen av Talibans kontroll over Afghanistan.

Årsaken til den lille afrikanske øynasjonens fravær var uklar. En e-post som søkte kommentarer, fra landets FN-delegasjon, ble ikke svart og telefonnumrene fungerte heller ikke.

HVILKE SPRÅK BRUKTE DE?

De som holdt innlegg snakket til sammen 22 språk.

 • Engelsk: 105
 • Fransk: 23
 • Spansk: 20
 • Arabisk: 19
 • Portugisisk: 6
 • Russisk: 3
 • Koreansk: 2

Belgia og Canada er ikke med i denne fordelingen, siden deres representanter hver holdt betydelige deler av talene sine på både engelsk og fransk.

Av de seks offisielle FN-språkene - arabisk, kinesisk, engelsk, fransk, russisk, spansk - var kinesisk det eneste der bare én enkelt tale (Kinas) ble holdt.

De andre språkene med kun én tale: Bengali, bosnisk, katalansk, farsi, tysk, italiensk, japansk, khmer, kirgisisk, makedonsk, malaysisk, mongolsk, polsk og tyrkisk.

Uavhengig av språket har FN også sin egen argot.

HVOR MANGE HOLDT TALEN DIGITALT?

Ett land holdt talen sin digitalt. På grunn av den pågående krigen ble Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gitt spesiell klarering ved en avstemning til å tale til generalforsamlingen via en forhåndsinnspilt video.

Talen hans ble sendt onsdag 21. september, varte litt under en halv time, og ble holdt på engelsk.

HVOR MANGE LAND BRUKTE TILSVARSRETTEN?

21 land brukte tilsvarsretten under hoveddebaten. Iran gjorde mest bruk av denne retten, fire ganger.

Tilsvarsretten er det nærmeste generaldebatten kommer en, vel, debatt. Land får tid etter dagens taler til å svare på påstander fra andre.

I tillegg til Iran, har Marokko, De forente arabiske emirater, Armenia og Aserbajdsjan alle brukt denne funksjonen flere ganger i år.

HVEM HOLDT DEN KORTESTE TALEN?

President Úmaro Sissoco Embaló fra Guinea-Bissau holdt det korteste innlegget i hoveddebatten av generalforsamlingens syttisjuende sesjon. Foto: UN Photo/ Cia Pak.
President Úmaro Sissoco Embaló fra Guinea-Bissau holdt det korteste innlegget i hoveddebatten av generalforsamlingens syttisjuende sesjon. Foto: UN Photo/ Cia Pak.

Guinea-Bissaus tale, holdt av president Úmaro Sissoco Embaló – på 7 minutter 30 sekunder – var den korteste talen.

Embalós raske tale, holdt på portugisisk, klarte fortsatt å berøre en rekke emner, inkludert klimaendringer, regional sikkerhet, smittsomme sykdommer og USAs embargo mot Cuba.

HVEM HOLDT DEN LENGSTE TALEN?

Mahmoud Abbas, Palestinas president, holdt den lengste talen i hoveddebatten av generalforsamlingens syttisjuende sesjon. Abbas hadde også med rekvisitter. Foto: UN Photo/Cia Pak.
Mahmoud Abbas, Palestinas president, holdt den lengste talen i hoveddebatten av generalforsamlingens syttisjuende sesjon. Abbas hadde også med rekvisitter. Foto: UN Photo/Cia Pak.

Palestinas tale, holdt av president Mahmoud Abbas, varte 47 minutter, 23 sekunder. Palestina er ikke medlem av FN, men taler regelmessig på FNs generalforsamlings hoveddebatt, på grunn av sin status som permanent observatør.

På andreplass kom Den demokratiske republikken (DR) Kongo, et FN-medlemsland i år representert av president Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hans tale, holdt på fransk var omtrent 10 minutter kortere enn Abbas.

HVA ER DEN GJENNOMSNITTLIG LENGDEN PÅ INNLEGGENE?

Rundt 19 minutter.

Delegatene blir «pent bedt» om å holde taler som ikke er lengre enn 15 minutter. Dette måtte presidenten for generalforsamlingen minne salen om flere ganger etter hvert som den første dagen av den generelle debatten fortsatte.

Slovakias president Zuzana Čaputová avsluttet sin tale (på under 12 minutter!) med litt av et «mikrofonfall»: — Og siden det er viktig å adlyde selv de minste reglene, la meg avslutte her for å respektere den avtalte fristen.