Jordskjelvene som rammet Tyrkia og Nord-Syria 6. februar har blitt beskrevet som én av de største naturkatastrofene i vår tid. Titusenvis av kvinner, menn og barn har mistet livet og blitt skadet, samtidig som bygg og infrastruktur har blitt ødelagt, på tvers av begge land. Hundretusenvis av arbeidere har mistet levebrødet sitt.

Uten akutt og dedikert støtte forventes fattigdom, uformelt arbeid og barnearbeid å øke, advarer Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), ifølge en pressemelding.

— Å styrke sysselsetting er sentralt for en vellykket og inkluderende katastroferespons, understreket Gilbert F. Houngbo, ILOs generaldirektør. Folk kan bare begynne å gjenoppbygge livene sine hvis de har gjenoppbygd levebrødet sitt.

Vi skylder de som har mistet så mye i jordskjelvet å sikre at prinsippene om sosial rettferdighet og anstendig arbeid er godt forankret i gjenopprettings- og gjenoppbyggingsprosessen.

ILOs generaldirektør Gilbert F. Houngbo

Tyrkia: Månedlige tap på over 150 millioner dollar

Jordskjelvene har ført til at mer enn 658 000 kvinner og menn ikke er i stand til å tjene til livets opphold, og mer enn 150 000 arbeidsplasser er ubrukelige, antyder de første funnene.

I møte med høye inntekts- og arbeidsplasstap, advarte ILO om en økende risiko for arbeidssikkerhet og helse, samt barnearbeid.

Berørte arbeidere vil ha et gjennomsnittlig inntektstap på mer enn 230 dollar per måned, så lenge forstyrrelsen fortsetter. Totalt sett vil krisen sannsynligvis føre til et samlet lønnstap på rundt 150 millioner dollar per måned i de berørte områdene, rapporterte ILO.

Tapte arbeidstimer har bølget over det berørte området. Anslag viser at i Malatya anslås 58,8 prosent av arbeidstimene å ha gått tapt, med sammenlignbare tall på 48,1 prosent i Adıyaman og 45,2 prosent i Hatay.

Mer enn fire millioner arbeidere bor i de berørte provinsene i Tyrkia. De fleste jobber innenfor landbruk, produksjon, handel, eller andre «lavverdiøkende» tjenester.

Syria: Økende «arbeidsledighet»

I Syria, der tolv år med borgerkrig allerede hadde tatt en enorm toll på økonomien og arbeidsmarkedet, anslo ILO at rundt 170 000 kvinner og menn har mistet jobben, som følge av jordskjelvene. Dette har direkte berørt rundt 154 000 husholdninger, og mer enn 725 000 mennesker.

Rundt 35 000 mikro-, små og mellomstore bedrifter er også berørt. Denne midlertidige «arbeidsledigheten» har ført til arbeidsinntektstap tilsvarende minst 5,7 millioner dollar i måneden.

Anslagsvis 42,4 prosent av landets befolkning bor i de fem verst berørte distriktene – Aleppo, Hama, Idleb, Lattakia og Tartous. Dette inkluderer rundt 7,1 millioner mennesker i arbeidsfør alder (16 år og oppover), og 22,8 prosent av disse er kvinner.

ILO har trappet opp støtte etter jordskjelvet

Rett etter jordskjelvet satte ILO i gang arbeidet med å dekke de akutte behovene til arbeidere og deres familier. Tidligere i mars kunngjorde ILO at de vil gi 3,6 millioner i direkte støtte til arbeidere berørt av jordskjelvene i Tyrkia og Syria på en giverkonferanse for jordskjelvofrene.

I Tyrkia: ILO planlegger og gjennomfører arbeidsmarked- og bedriftsgjenopprettelse. Dette inkluderer:

  • Nødsarbeidsbaserte bedriftsprogrammer for å engasjere bedrifter, slik at de er i stand til å tilby anstendige og bærekraftige jobber.
  • Å støtte arbeidsgiverorganisasjoner og fagforeninger, slik at de kan yte kritiske tjenester til medlemmer.
  • Dedikerte initiativer vil fokusere på sesongbaserte landbruksarbeidere, barnearbeidere og flyktninger.
  • Støtte vil bli gitt til arbeidslivsparter for å sikre at de kan fortsette å engasjere seg i utvinnings- og gjenoppbyggingsinitiativer – som sentrale aktører i nasjonal sosial dialog.

I Syria: Ny og kontinuerlig innsats når ut til befolkninger i jordskjelvrammede områder. Dette inkluderer:

  • En rekke opplæringskampanjer for ingeniører for å forbedre sikkerhet og helsepraksis på arbeidsplassen.
  • Sikre at pågående arbeidsintensive programmer når berørte nabolag i Aleppo.
  • ILOs gir tilskuddsbevilgninger til arbeidslivspartnere for å hjelpe med å nå berørte arbeidere og bedrifter, samt forbedre arbeidsmiljøpraksis.