Norge var ett av 47 land som stemte for da styret i FNs arbeidsorganisasjon ILO vedtok en resolusjon mot Russlands aggresjon mot Ukraina. Russlands invasjon av Ukraina blir stemplet som «grovt uforenlig» med prinsippene som gjelder for medlemmene av arbeidsorganisasjonen.

Resolusjonen uttrykker: "Alvorlige bekymringer over rapporter om sivile tap og angrep på sivile anlegg og den alvorlige innvirkningen på arbeidere og arbeidsgivere som risikerer livet for å fortsette å jobbe og operere, inkludert under angrep på sykehus, skoler, transport, bedrifter og atomkraftverk, ytterligere forverret av mangelen på humanitær tilgang.»

Norges arbeid med resolusjonen

Det var Canada som initierte resolusjonen. 47 land stemte for, to land stemte mot, åtte stilte seg avholdende og fire land deltok ikke i avstemningen i ILOs styrende organ. Fra Norges side jobbet Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Utenriksdepartementet tett om denne saken gjennom hele styremøtet.

ILO og Russland fremover

ILOs styrende organ ble også enige om å innstille det tekniske samarbeidet med Russland fram til landet har stanset krigen mot Ukraina. Dette betyr slutten på all assistanse fra ILO til Russland, unntatt humanitær støtte. Russland får heller ikke delta på visse møter og konferanser.

Avgjørelsen gjør at Russland blir enda mer isolert i FN. Først når Russland har inngått våpenhvile og en fredsavtale er på plass, kan samarbeidet gjenopptas.