En gigantisk omstilling

Energisektoren står for om lag to tredeler av klimagassutslippene, og gir arbeidsplasser til millioner av mennesker. Skal vi nå målene i Parisavtalen samtidig som vi ivaretar sosiale og økonomiske forhold, må vi tenke nytt. ILOs Just Energy Transition Innovation Challenge søker etter innovative løsninger som kan akselerere en rettferdig omstilling i fornybarsektoren, eksempelvis gjennom jobbskaping, kompetanseheving, omskolering eller finansiering.
Fristen for å søke om støtte er 28. februar.

Lokale løsninger på globale utfordringer

Selv om Norge relativt sett har en høy andel fornybar energi, går debatten også her, særlig etter den siste tidens økte strømpriser. Hvordan kan vi sørge for akseptable strømpriser samtidig som vi legger om til fornybar energi i alle sektorer? Og hvordan skal vi få til rettferdig omstilling i olje- og gassindustrien?
ILO vil premiere de tre beste ideene med teknisk støtte opptil 50 000 amerikanske dollar, deltakelse i ILOs Just Transition Innovation Network og global synlighet via ILOs kanaler.

Hvem kan søke?

Alle organisasjoner og virksomheter som har eksistert i minimum to kalenderår kan søke, for eksempel statlige organer, ikke-statlige organisasjoner, arbeidslivsorganisasjoner, kooperativer, forsknings- og utdanningsinstitusjoner eller sivilsamfunnsorganisasjoner.