Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Konvensjonen om vold og trakassering, ILO-konvensjon nummer 190, er en internasjonal arbeidslivsstandard som ble vedtatt av ILO sommeren 2019. Konvensjonen har ikke kunnet bli håndhevet før minst to lands formelle ratifisering er på plass. Nå er dette altså klart. Konvensjonen som anerkjenner alles rett til et arbeidsliv fritt for vold og trakassering, inkludert kjønnsbasert trakassering, vil dermed tre i kraft 25. juni 2021.

– Fijis ratifisering er et viktig steg for å oppnå målet om anstendig arbeid. I krisetid med økonomisk usikkerhet, øker risikoen for vold og trakassering, slik det også har vist seg å være tilfelle under den voldsomme pandemien vi er inne i, sier Guy Ryder, generaldirektør i ILO.

Den første internasjonale avtalen mot vold og trakassering i arbeidslivet

Konvensjonen definerer vold og trakassering som “en rekke uakseptable former for atferd som har som mål, eller sannsynligvis fører til fysisk, psykologisk, seksuell eller økonomisk skade». Bestemmelsene omfatter alle som arbeider, inklusive praktikanter og lærlinger og personer som utfører plikter eller har autoritet som arbeidsgiver. Det gjelder i offentlig og privat sektor, formell og uformell økonomi, samt i alle deler av landet.

Konvensjonen er den første internasjonale avtalen som retter seg mot vold og trakassering i arbeidslivet. Den verdensomspennende #metoo kampanjen har bidratt til økt oppmerksomhet rundt denne typen overgrep.

Argentina, Spania og Finland har annonsert at de vil ratifisere konvensjonen. Norske myndigheter har vært positive til konvensjonen, men har foreløpig ikke forpliktet seg til å ratifisere den.